DEKALB® hibridi kukuruza za bolju zaradu po jedinici površine

DEKALB® hibridi kukuruza za bolju zaradu po jedinici površine

Odgovor na pitanje kako da se u godinama sa boljim rasporedom padavina dobije još više prinosa kukuruza, a u godinama sa lošijim rasporedom padavina izgubi što manje prinosa je u ključnim odlukama poput odabira adekvatnih hibrida, pridržavanja optimalnih gustina i tretmana semena.

Foto:Bayer Crop Science Srbija

DEKALB® ima tradiciju rada na vrhunskom oplemenjivanju i proizvodnji hibrida dužu od jednog veka. Hibride odlikuju vrhunski prinosi i brzo otpuštanje vlage koji donose bolju zaradu po jedinici površine. Proizvođači su prepoznali dobre osobine hibrida koje daju odlične rezultate pa je tako svaki treći hektar kukuruza u svetu posejan ovom genetikom.

Dobra arhitektura biljke, tolerantnost na visoke gustine, otpornost prema bolestima, kao i visoka fertilnost u toku oplodnje su osnova vrhunskih rezultata.

DEKALB® hibridi imaju jak koren, čvrsto stablo i uspraviji položaj listova

Arhitektura biljke je veoma bitna, gde korenov sistem, čvrsto stablo i adekvatan položaj listova igraju presudnu ulogu.

DEKALB® hibridi kukuruza poseduju jak i dubok korenov sistem sa velikim brojem korenovih dlačica koje obuhvataju veliku zapreminu zemljišta te se ostvaruje najbolje iskorišćenje raspoložive vode i hranljivih materija.

Foto:Bayer Crop Science Srbija

Sledeća važna karakteristika DEKALB® genetike je uspravniji položaj listova. Brojni istraživači u svetu su potvrdili da genetika koja ima uspravnije listove može da omogući veće sklopove i samim tim pruži više prinose sa nižim sadržajem vlage u zrnu.

Pored toga, kod ovakvog položaja listova sunčeva svetlost pada pod idealnim uglom od 90 stepeni – kada je proces fotosinteze i najefikasniji. Ovakvi listovi smanjuju transpiracionu površinu, gubitak vlage je manji, a tolerantnost prema suši veća.

Čvrsto stablo je veoma bitna osobina koja doprinosi očuvanju prinosa. To naročito dolazi do izražaja u regionima gde duvaju jaki vetrovi poput košave. DEKALB® hibridi se odlikuju čvrstim stablom tolerantnim na poleganje i zahvaljujući niže pozicioniranim klipom.

Program DEKALB® hibrida kukuruza u Srbiji je veoma pažljivo odabran kako bi uz adekvatnu preporuku omogućio iskorišćenje potencijala svake njive.

DEKALB preporuke bazirane na velikom broju podataka

Pored odabira genetike, veoma je važno naglasiti da svaki hibrid ima jedinstvenu „krivu reakcije“ na različite gustine setve, koja je određena kako genetikom tako i uslovima proizvodnje.

Dekalb sklop biljakaFoto: Bayer Crop Science Srbija

U vezi sa tim, DEKALB® preporuke za setvu su jedinstvene i sigurne jer su bazirane na veoma opsežnim testiranjima i velikom broju podataka. Adekvatna preporuka će zavisiti od toga da li parcela ima niži, srednji ili visok potencijal prinosa.

Adekvatan tretman semena za efikasnu zaštitu od bolesti i štetočina

Zbog bolesti semena i mladih biljaka, kao i zbog napada zemljišnih štetočina, gubitak sklopa može da bude čak i preko 40 posto. Čak i u slučaju slabijeg napada, biljke prežive, održe sklop, ali ipak zaostaju u porastu, a njihov imunitet je narušen.

Pored toga, ako rangiramo koje radne operacije najviše utiču na kvalitet postignutog sklopa, setva verovatno izbija na prvo mesto. Međutim, kada razmišljamo o sklopu, naš cilj nije samo broj biljaka po hektaru.

Kroz upotrebu Acceleron tehnologije za tretman semena , fungicid Redigo M obezbeđuje zaštitu od bolesti koje se prenose zemljištem ili semenom, a insekticid Force obezbeđuje zaštitu od najvažnijih zemljišnih štetočina.

Sredstvom za oblaganje semena Peridiam 316 omogućava se brža i preciznija setva jer seme ima bolju sipljivost i isejavanje.

Istovremeno, postavlja se pitanje kako uvećati pristupačnost vode i hrane za biljku kukuruza tokom čitave sezone i time praktično uticati pozitivno na sve elemente prinosa?

Istraživanja su pokazala da je samo 5 do 10 posto vode i hranljivih materija dostupno biljkama. Rešenje za ovo je nađeno u prirodi. Naime, biljke kukuruza mogu da uvećevaju funkcionalnost korenovog sistema tako što stupaju u simbiozu sa mikoriznim gljivama koje se već nalaze u zemljištu.

Ove gljive se snabdevaju potrebnim šećerom za energiju i rast iz korenovog sistema biljke, a za uzvrat snabdevaju biljku vodom i hranljivim materijama iz nedostupnih područja za nju.

Ovde ulogu ima biostimulant B360. On se nanosi zajedno sa svim ostalim elementima za tretman semena i šalje signal mikoriznim gljivama da rastu prema korenu kukruza i uvećavaju njegovu simbiotsku aktivnost više puta.

Ovom tehnologijom ne samo da uvećevamo areal zemljišta koji zahvatamo, nego utičemo i na sam koeficijent iskorišćenja zahvaćenog zemljišta.

Zbog svega navedenog, može se zaključiti da za proizvođače ne postoji jednostavnije rešenje za postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji. Ono je već spakovano u vreću kukuruza vrhunske DEKALB® genetike koja je zaštićena “Acceleron elite” tehnologijom tretmana semena.

Autor: Zoran Tomašev

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica