Кako da zaštitite vašu pšenicu od bolesti?

Кako da zaštitite vašu pšenicu od bolesti?

 Zaštita pšenice od bolesti - © Bayer Crop Science

Temperaturne oscilacije i fenofaza u kojoj se nalaze strna žita znak su da se bliži trenutak kada treba odraditi tretman protiv bolesti lista. Pravovremena i stručna primena proverenog fungicida može odigrati veoma važnu ulogu jer bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih žita značajno mogu umanjiti kvalitet i obim prinosa. Na mnogim parcelama već sada prisutni su znaci bolesti lista poput pepelnice i različitih vrsta pegavosti.

Najbolje je odabrati zaštitu sistemičnim fungicidom sa širokim spektrom delovanja, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti. Svakako jedan od najboljih fungicida na tržištu godinama unazad je fungicid Falcon.

Aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti i to kroz preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100 % količina preparata Falcon od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.

 Zaštita pšenice od bolesti - © Bayer Crop Science

Falcon se već godinama vrlo uspešno koristi se usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

Prednost ovog fungicida je i ta što se za prvo prolećno tretiranje može koristiti zajedno sa herbicidom Sekator, koji je neprikosnoven u zaštiti od širokolisnih korova, a zajedno se mogu naći na tržištu pod nazivom Paket Plus, što je cenovno povoljnije u odnosu na pojedinačna pakovanja tih preparata. Dakle, za prvo prolećno tretirnje strnih žita maksimalnu zaštitu i uštedu moguće je imati zahvaljujući promotivnom paketu koji sadrži dva izuzetna proizvoda.

Sponzorisani tekst:

Bayer Crop Science
Konus Glorija - © Konus Glorija
Ulica: Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd
Tel/fax: 011/2070200

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica