Zašto je značajan profesionalni tretman semena?

Zašto je značajan profesionalni tretman semena?

Zašto je značajan profesionalni tretman semena?-©Bayer

Dobar sortiment i seme vrhunskog kvaliteta  su jedan od najvažnijih elemenata u poljoprivrednoj proizvodnji, a kako bi seme ispoljilo svoj pun genetski potencijal, jedan od najvažnijih preduslova je i potpuna zaštita kako semena tako i biljke u početnim fazama razvoja, a to se upravo i postiže PROFESIONALNIM TRETMANOM SEMENA.

Kompanija Bajer se više od 100 godina bavi profesionalnim tretmanom semena koji je tačno na svoj 100. rođendan i dobio  ime – Bayer SeedGrowth™ Program.

Bayer SeedGrowth™ Program predstavlja jedinstvenu kombinaciju 4 najbitnija segmenta u procesu tretmana semena i objedinjuje proizvode, sredstva za oblaganje semena, opremu i servis.

U praksi on poljoprivrednim proizvođačima obezbeđuje sledeće:

  • Najsigurniju zaštitu semena i mlade biljke od bolesti i štetočina u početnim fazama razvoja;
  • Ostvarivanje optimalnog sklopa, osnovnog nosioca prinosa i borbe protiv korova;
  • Bolju pripremu biljke za stresne uslove;
  • Bolji razvoj korenovog sistema, a time i bolje usvajanje vode i hranljivih materija;
  • Ostvarivanje maksimalnih prinosa uz poštovanje svih osnova zaštite ljudi i životne sredine.

Takođe, u cilju postizanja maksimalnih rezultata, Bayer SeedGrowth™ Program podrazumeva intenzivnu saradanju sa semenskim kućama i profesionalnim doradnim centrima u sledećim aspektima:

  • Odabiru proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta i savremenim tehnologijama;
  • Odabiru sredstava za oblaganje semena u cilju povećanja produktivnosti i zaštite ljudi i životne sredine;
  • Pripremi i podešavanju mašina;
  • Kontroli tretmana.

Dakle, primenom novih tehnologija povećava se kvalitet, produktivnost i isplativost proizvodnje jer nove tehnologije istovremeno  podrazumevaju upotrebu proverenih i pouzdanih sredstava za tretman semena ali i sam način profesionalne dorade semena vrhunskim mašinama i aparatima i pripremljenim recepturama. Isplativost ovog programa je proverena kroz višegodišnje prinosne oglede na velikom broju lokacija u najvažnijim proizvodnim regionima.  Kroz novi koncept tretmana semena, kompanija Bajer pruža jedinstveno rešenje za unapređenje sigurnosti poslovanja – kako za proizvođače semenskog repromaterijala, tako i za krajnje korisnike.

Pred setvu ozimih žitarica, kompanija Bayer za profesionalnu doradu semena preporučuje fungicide Lamardor,Raxil Star i Redigo Pro. Lamardor i Raxil Star odlično suzbijaju fuzarioznu trulež korena i prizemnog dela stabla kao i prouzrokovače glavnice i otkrivene gari pšenice i ječma. Biljka će razvijati jači korenov sistem i bolji imunitet koji ce doprineti sigurnom razvoju gajene biljke. Redigo Pro je takodje fungicid, koji uspesno štiti seme pšenice, ječma, raži, tritikalea i ovsa od najčešćih prouzrokovača bolesti semena u početnim fazama razvoja useva.

Komentari (1)

Aleksandar

2022-06-27 14:06:16

Interesujeme koliko Lamardor je potrebno za tretirane ton semena. Odnosno koliko ml. Lamardor za ton semena Pcenica i Jecam.

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica