Prerada mleka na gazdinstvu – Ovaj uslov MORATE ispuniti

Prerada mleka na gazdinstvu – Ovaj uslov MORATE ispuniti

Da bi se prerada mleka obavljala u domaćinstvu, znači u potpunosti ili delimično u stambenom objektu, sirovo mleko koje se preradjuje može da potiče samo od sopstveno uzgajenih muznih životinja. To znači da nije dozvoljeno slobodno snabdevanje sirovim mlekom sa tržišta, od komšija ili sa drugih gazdinstava, ali su i količine male, do preradjenih 200 litara mleka nedeljno. Ako se odlučite za veće količine, ta prerada traži malu mlekaru, sa nedeljnim kapacitetom do 5,000 litara , odnosno godišnje do 250,000 litara prerađenog mleka.

,

Proizvodi od mleka izrađeni u registrovanom objektu za preradu mleka na gazdinstvu mogu se uz to isporučivati objektima maloprodaje, restoranima i javnoj ishrani na lokalnom tržištu (opština u kojoj je objekat za preradu mleka i susedne opštine).

Za preradu u domaćinstvu moguće je koristiti aparate (šporet, frižider, sudoperu) u samom domaćinstvu, ali je potrebno da imaju samo ovu namenu i da se ne koriste istovremeno za drugu primenu.

U pogledu izgradnje, uređenja i opremanja omogućena je primena sledećih fleksibilnih pravila;

Prostorije koje se koriste za preradu mleka na gazdinstvu, uključujući i posebne prostorije za zrenje, sušenje i dimljenje proizvoda i skladištenje ambalaže, moraju da budu potpuno odvojene od štala.

Različite aktivnosti (sečenje, umotavanje i pakovanje) mogu da budu vremenski odvojene.

U glavnoj prostoriji za proizvodnju mogu da se proizvode različiti proizvodi i da se obavljaju različite aktivnosti (npr. podsiravane, sečenje gruša, pakovanje…), ali je potrebno da su vremenski odvojene od drugih proizvodnih procesa. To je alternativni rad.

U zavisnosti od proizvodnog procesa i vrste proizvoda od mleka, objekat za preradu mleka u domaćinstvu mora da ima prostoriju za zrenje sira i rashladni prostor za skladištenje proizvoda.

Zrenje sireva može da se obavlja u salamuri/presolcu ili na vazduhu, pod određenim uslovima temperature i vlažnosti vazduha.

Preradjeno mleko

Siroovo mleko i prerađeni proizvodi (gotovi proizvodi od mleka), kao i sporedni proizvodi (npr. odbačeno sirovo mleko i surutka), mogu da se skladište u istoj hladnjači i u isto vreme, uz uslov da postoje dokumentovani postupci i mere koje obezbeđuju higijenu rada i bezbednost proizvoda.

  • U prostoriji za preradu mleka, ili u njenoj neposrednoj blizini, objekat za preradu mleka u domaćinstvu mora da ima najmanje jednu opremu za pranje ruku sa tekućom toplom i hladnom vodom.
  • Posuđe, pribor i oprema mogu da se čiste, peru, dezinfikuju i čuvaju u prostoriji koja se koristi za izradu proizvoda od mleka To su pretžno ručni alati i jednostavna oprema koja može da se dezinfikuje u malom prostoru. Dovoljno je da postoji sudopera (poželjno dvostruka) gde je moguće prati svu opremu/pribor koji se koristi.
  • Kućni toalet i prostor za presvlačenje mogu da se koriste i ako su izvan objekta za proizvodnju hrane, ako se nalazi u neposrednoj blizini“; najčešće je to toalet koji se koristi u stambenom objektu.

Pored pomenutih, postoje i posebne fleksibilnosti koje važe u područjima sa geografskim ograničenjima. To su uglavnom proizvodnje na planinama iznad 500m nadmorske visine, u područjima sa slabo razvijenom putnom i drugom infrastrukturom, ali pogodnim uslovima za ekstenzivno stočarstvo. Zbog teških klimatskih uslova, na primer duge i oštre zime, skraćena je sezona paše

Dozvoljena odstupanja od opštih i posebnih uslova higijene tiču se često tradicionalnih proizvoda od mleka, a objekti u kojima se proizvode tradicionalni proizvodi mogu da:

  • budu izgrađeni od prirodnih materijala, na primer od kamena, drveta, naboja itd.
  • mogu da imaju prirodne geološke zidove, plafone i podove;
  • koriste opremu, alat i pribor koji su drvo, kamen i drugi materijal koji se tradicionalno koristi na primer drvene kace za zrenje sira
  • postupak I učestalost čišćenja i dezinfekcije treba da se prilagode proizvodnim aktivnostima i očuvanju prirodnih uslova proizvodnje. Tako je jedan od tradicionalnih načina čišćenja drvenih kaca za zrenje bio užaren kamen koji se ubaci u vrelu vodu….

Sva ova odstupanja mogu da se primene ako ne ugrožavaju interes javnog zdravlja i ne dovode u pitanje bezbednost hrane.

Prerada mleka u domaćinstvu je specifična i po tome što osim registracije u Upravi za veterinu, ne zahteva registraciju u Agenciji za privredne registre, pa je jedinstven primer prerade gde su fizička lica u mogućnosti da obavljaju ovu delatnost.

Sponzorisani članak, Seedev

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica