Kako kvalitet vode utiče na efikasnost zalivanja i fertigacije

Kako kvalitet vode utiče na efikasnost zalivanja i fertigacije

Od kvaliteta vode koja se koristi za zalivanje i fertigaciju zavisi napredak i razvoj biljaka. Saznajte koji su parametri kvaliteta vode i kako ih korigovati ako je potrebno.

Irigacija - © Pixabay

Voda može biti nekada i ograničavajući faktor proizvodnje, često joj se ne posvećuje značajna pažnja. Parametri kvaliteta vode za navodnjavanje su: pH, EC, sadržaj CaO, MgO, HCO3, Cl i Na+.

10 zlatnih pravila za zalivanje biljaka tokom letnjih meseci

pH vrednost

Optimalna pH vrednost vode za navodnjavanje i fertigaciju se kreće od 6 do 6,5. Tvrda voda čiji je pH iznad 7,2 obično se mora zakiseliti sa nekom od kiselina (azotna, fosforna ili sumporna) odnosno kada je pH vode niska i kreće se ispod 5,5 vrši se alkalizacija vode sa hidroksidom ili natrijum karbonatom. Kontrola pH vode vrši se pH – metrom.

Otapanje i đubriva

Otapanjem đubriva u alkalnim (tvrdim) vodama može dovesti do interakcije između pojedinih hraniva iz đubriva sa kalijumom i bikarbonatom iz vode. Iz tih reakcija nastaju netopive soli koje se talože. Hraniva koja su ušla u sastav tih soli postaju nedostupna biljkama (blokirana), a istaložene soli dovode do začepljenja sistema.

Loši vremenski uslovi otežavaju najavljenu izgradnju sistema za navodnjavanje

Đubriva koja sadrže sulfate i fosfate kada se rastvore u ovakvoj vodi grade netopive kalcijum sulfate i kalcijum fosfate i kao takve tvorevine se talože izazivajući začepljenje sistema. Ukoliko nemamo drugih rešenja pa moramo koristiti takvu vodu onda je neophodno uraditi neutralizaciju bikarbonata sa nekom od kiselina (H2SO4 ili H3PO4).

Navodnjavanje - © Pixabay

Elektro provodljivost

Elektroprovodljivost je takođe bitan element kvaliteta vode za navodnjavanje i fertigaciju. To je osobina vode da provodi struju, a zahvaljujući otopljenim solima (jonima) koji se nalaze u njoj.

Dodavanjem đubriva (soli)u vodi će se povećati EC vrednost. Za ishranu biljaka nije dobra ni previsoka ni preniska EC vrednost, jer dolazi do disbalansa i otežanog usvajanja između vode i hraniva od strane biljke.

Navodnjavanje biljaka pomoću SMS poruke

Voda lošeg kvaliteta za navodnjavanje i fertigaciju je sa vrednosti EC ˃1,1, srednjeg kvaliteta je voda sa vrednosti EC od 0,8“ 1,1; dobrog kvaliteta je voda sa vrednosti EC od 0,5 do 0,8. Na visoke vrednosti EC-a posebno su osetljive mlade biljke i to treba imati u vidu.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor:  Dipl.inž. Ljubodrag Pantelić Užice

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.