Kako „veštački“ odgajiti maticu

Kako „veštački“ odgajiti maticu

Svakom pčelaru povećanje broja pčelinjih društava veoma je važan posao. U daljem tekstu saznajte kako veštačkim putem možete odgajiti maticu. 

Pčele u košnici - © Pixabay

Kako bi veštački odgajili maticu najpre je potrebno formiranje odgajivačkog društva. Njega možete formirati u posebnom nastavku gde se u sredinu stavljaju dva rama sa otvorenim leglom a između njih ram sa pripremljenim veštačkim osnovama matičnjaka (osnove od voska).

Nakon 24h radi se presađivanje larvi kineskom iglom. Presađuju se larve starosti 6-12h posle čega se vrši intenzivno prihranjivanje zajednice narednih 5 dana do momenta zatvaranja matičnjaka. Desetog dana od dana presađivanja radi se formiranje oplodnjaka.

Prilikom tretiranja voća mislite i na pčele

Oplodnjaci se formiraju u jedan ram zatvorenog legla i jedan ram meda i dodaje se zreo matičnjak. U narednih 10 dana mlada matica treba da se spari i pronese, posle čega se dodaje u osnovno društvo ili se formira novi roj. Cilj je zamena starih matica i formiranje novih društava.

Matica direktno kontroliše ponašanje pčela

Ovaj postupak se vrši početkom maja, a do kraja jula (nekada i u avgustu ali retko). Budući da se larve presađuju od najboljih društava, čuva se i prenosi kvalitetna i poželjna genetska osnova a cilj ovog postupka je povećanje prinosa meda po košnici, poboljšanje otpornosti pčela na bolesti, održavanje dobrog zdravstvenog stanja pčelinjih društava i konačno čuvanje željene genetske osnove pčela.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor:  Dipl. inž. stočarstva Gordana Vujaklija PSSS “Poljosavet” Loznica

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.