Iz ličnog iskustva: Radovi u pčelinjaku za mesec februar

Iz ličnog iskustva: Radovi u pčelinjaku za mesec februar

Pčelar Kiš Erne iz Skorenovca pčelari sa 62 društva i teži da se profesionalno bavi pčelarstvom. Iz svog ugla piše o radovima u pčelinjaku tokom februara.

Zimski radovi u pčelinjaku - © Kiš Erne

Kalendarski gledano februar je i poslednji zimski mesec a kada se javljaju prvi vesnici proleća, počinju prve visibabe i sa njima se javlja leska i maslačak. 

Izgradnju pogona za prikupljanje i plasman meda podržava država

Na lepom i sunčanom vremenu pčele se mogu videti kako marljivo rade na leski i na maslačku. Ovog meseca imamo po 2-3 rama legla različitog uzrasta, događa se da počinju čak i mlade da izlaze. To sve zavisi od različitih faktora poput spoljne temperature, jačine zajednice, starosti matice, količini meda, polena odnosno mnogo uslova mora biti ispunjeno da bi zajednica mogla da krene na vreme da funkcioniše.

Pametne pčele: Evo šta sve znaju ovi sićušni organizmi

Pčelinje klube pri niskim temperaturama pomera se nagore i tada koristi mednu kapu iznad legla, ali čim je lep dan, pčela počinje prebacivanje meda sa bočnih ramova i lageruje iznad legla, tako da uvek održava kontrolu visine medne kape. Pčele nikad neće da napuste leglo ili da ga premeste i to po cenu da uginu. 

Izvezene pčele u vrednosti od 52,3 miliona dolara


Tokom ovog meseca povećava se utrošak meda, što otprilike iznosi 2,5 kg. Ako vremenski uslovi dozvoljavaju da se očiste podnjače košnica, ako je podnjača čista, to je znak da se pčelinje društvo nalazi u dobrom stanju. Treba izvršiti kontrolu leta jer se događa da uginule pčele zatvore leto. Pčelar interveniše na taj način što čisti leta i tako pomaže pčelinjoj zajednici.

Pri lepom vremenu pčelar može brzim i jednostavnim pregledom da vidi da li su pčele izbile medne kape. Ako jesu, može da interveniše dodavanjem pogača ili ramom sa zatvorenim medom. Međutim, februar zna i da zadržava hladan talas tako da na pčelinjaku ne treba da ih uznemiravamo i tako da im obezbedimo apsolutni mir.


Ove uslove treba ispuniti za proizvodnju organskog meda

Ukoliko nema ozbiljnijih radova u  pčelinjaku, pčelar može u svojoj radionici da se priprema za nastupajuću sezonu. U tu pripremu spadaju: popravljanje i farbanje starih ili novih košnica, pravljenje ramova za nastupajuću sezonu i topljenje voska ukoliko to niste uradili. Naravno, višak slobodnog vremena pčelar može da iskoristi za usavršavanje čitanjem razne pčelarske literature, ali i da poseti zimska predavanja koja organizuju razna pčelarska udruženja.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica