Vesti sa Produktne berze za period 17-21.07.2017.

Vesti sa Produktne berze za period 17-21.07.2017.

U protekloj nedelji soja je zabeležila svoj novi ovosezonski maksimum, dok je cena kukuruza imala negativan trend. Suša i negativni efekti koje će ona doneti su presudan faktor za rast cena i suzdržanost učesnika na strani ponude.

Količinski obim prometa obuhvatao je 2.740 tona robe, što je više od 3,5 puta veća količina od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje, dok je finansijski obim prometa iznosio 47.204.250,00 dinara ili za 122,05% više nego prošle nedelje.

Najveći udeo u ovonedeljnom trgovanju na Produktnoj berzi imao je kukuruz. Ukupno je prometovano 1.875 tona ove žitarica, čija se cena kretala od 16,70 do 17,35 din/kg bez PDV-a. Iako je tokom cele nedelje beležen negativan cenovni trend, ponderisana cena na nedeljnom nivou je za 1,84% viša u odnosu na prethodnu nedelju i iznosila je 17,01 din/kg bez PDV-a (18,71 din/kg sa PDV-om). 

Pšenica i dalje beleži pozitivan cenovni trend. Njom se trgovalo u cenovnom opsegu od 17,50 do 18,00 din bez PDV-a, a sve u zavisnosti od kvaliteta i pariteta. Ponderisana cena iznosi 17,85 din/kg bez PDV-a (19,63 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 1,98%.

Cena soje je na novom ovosezonskom maksimumu. Prosečna nedeljna cena ove uljarice iznosi 54,50 din/kg bez PDV-a (59,95 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,24%.

Stočni ječam takođe beleži rast cene. On je prometovan po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a (18,15 din/kg sa PDV-om), što je za 2,36% viša cena.

Pored gore navedenih roba, preko berze je prometovana i raž, gde su svi ugovori realizovani po jedinstvenoj ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a (18,70 din/kg sa PDV-om). 

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila za 1,17%, a kukuruz je poskupeo za 5,79%. Soja je poskupela za 3,87%, a sojina sačma za 3,96%.

U Budimpešti je kukuruz poskupeo za 0,43%.

U Parizu je pšenica pojeftinila za 2,85%, a kukuruz za 2,21%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.