Nastavlja se RAST CENA PRASADI i krmača za klanje| Cene stoke

Nastavlja se RAST CENA PRASADI i krmača za klanje| Cene stoke

Viša cena krava za klanje zabeležena je na stočnoj pijaci u Požarevcu. Povećano interesovanje kupaca za tovnim svinjama i krmačama uticalo je na rast cena u odnosu na prethodni period. Ovce su bile skuplje na području Požarevca, a jagnjad na području Čačka. Cene stočne hrane su zavisile od ponude i tražnje.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Na stočnoj pijaci u Požarevcu cena krava za klanje bila je viša u odnosu na prethodni period, a mogle su se pazariti za iznos od 160 din/kg. Za razliku od njih telad SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su jeftinija, a cena se kretala od 370 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, koji su se otkupljivali po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku je zabeležen rast cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 430 din/kg i pad cene krava za klanje iste rase na 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu priplodne krave bile su jeftinije. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150.000 dinara po grlu.

U klanicama na području podunavskog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 410 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona najčešća otkupna cena tovih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je 200 din/kg. Cena krava za klanje iznosila je 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogli pazariti telad i tovni bikovi telesne mase preko 500 klograma, a cene se nisu menjale u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području pirotskog regiona vršen je otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 420 din/kg, tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/ kg i krave za klanje po ceni od 150 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru se cena teladi SM i HF rase izjednačila pošto su se mogle pazariti po ceni od 360 din/kg.


Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području srednje-banatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilogramao i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Prasad su mogla da se pazare za iznos od 230 din/kg, a tovne svinje za iznos od 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici zabeležen je rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 280 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku obe kategorije prasadi bile su skuplje u odnosu na prethodni period. Cena se kretala u intervalu od 230 do 340 din/kg u zavisnosdti od telesne mase grla.


Na pijaci žive stoke u Obrenovcu, ponuda prasadi telesne mase do 15 kilograma bila je dosta slaba, a prodaja se odvijala po ceni od 260 din/kg. Malo bolja bila je ponuda prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 250 din/kg, sto ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period. Povećano interesovanje kupaca za tovnim svinjama i krmačama uticalo je na rast cena u odnosu na prethodni period. Grla telesne mase od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 170 din/ kg. Kod grla telesne mase preko 120 kilograma je cena iznosila od 160 din/ kg, a kod krmaca za klanje cena se kretala od 150 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Mogle su se pazariti od 180 din/ kg.


Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 220 din/ kg i rast cene krmača za klanje na 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene ovaca, koja je iznosila 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, takođe, su bile skuplje ovce. Za razliku od njih došlo je do pada cena jagnjadi i šilježadi u odnosu na prethodni period. Jagnjad su koštala 260 din/kg, a kod šilježadi cena je iznosila od 200 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku jagnjad su bila skuplja, a cena je dostigla iznos od čak 350 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je evidentiran pad cena jagnjadi na 240 din/ kg, jaradi na 190 din/kg i rast cene priplodnih ovnova na 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona, takođe, je došlo do pada otkupne cene jagnjadi na 240 din/kg. Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona ovce su otkupljivane po ceni od 150 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Čačka najčešća prodajna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg. Za stočno brašno je na pijaci u Čačku je trebalo izdvojiti 19 din/kg, za kukuruz 22 din/kg, dok za pšenicu i stočni ječam 25 din/kg.

Na pijaci u Loznici je došlo do pada cene lucerkinog sena u balama na 20 din/kg i stočnog brašna na 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca, zabeležen je rast cene kukuruza u rinfuzu na 18 din/kg i stočnog brašna 21 din/kg. Sojina sačma se mogla pazariti po 60 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva suncokretova sačma mogla se pazariti za 33 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva skuplja su bili pšenica 19 din/kg i lucerkino seno u balama 16 din/kg.

U Smederevu bili su jeftiniji stočni ječam16 din/kg, kukuruz okrunjen prirodno sušen 17 din/kg i pšenica upakovani u džakove najčešće od 50 kilograma 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica