Mesečni pregled cena stoke za januar

Mesečni pregled cena stoke za januar

Mesečni pregled kretanja cena na stočnim pijacama tokom januara meseca.

Mesečni pregled cena stoke za januar - © Pixabay

Cene krava

Ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma razlikovala se proteklog meseca od mesta do mesta. Prodaja se odvijala na četiri stočne pijace. Cena je varirala od 330 din/kg u Požarevcu do 440 din/kg u Kraljevu. Tokom januara je kao i prethodnog meseca izostala prodaja teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma.

Izostala je ponuda tovne junadi, telesne mase do 300 kilograma. Obim ponude tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma nije se bitnije menjao u odnosu na decembar, a cena je varirala od 220 do 230 din/kg.

Prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma varirala je od 220 do 230 din/kg, ali je ipak dominirao iznos od 230 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma mogli su se pazariti na pijacama žive stoke u Kraljevu i Sremskoj Mitrovici po ceni od 250 din/kg.

Proteklog meseca je zabeležena slaba ponuda krava za klanje SM rase. Mogle su se pazariti na pet stočnih pijaca obuhvaćenih projektom STIPS-a. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Krave za klanje HF rase mogle su se, kao i tokom decembra, kupiti jedino na stočnoj pijaci u Somboru, po dominantnoj ceni od 140 din/kg.  

Cene svinja

Nastavljen je trend dobre ponude i prometa obe kategorije prasadi tokom januara na prodajnim mestima u Srbiji uključenim u STIPS. Obim ponude i prodaje tovnih svinja i krmača za klanje bio je slabiji u odnosu na prethodna dva meseca. Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma i prasadi teških od 16 do 25 kilograma odvijala se najčešće po ceni od 280 din/kg, što ukazuje na rast cena obe kategorije u odnosu na decembar.

Slabije interesovanje kupaca i smanjen obim prodaje tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma, uticali su na pad cene u poređenju sa decembrom, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg.

Cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma varirala je od 100 do 200 din/kg, ali su se najčešće mogli pazariti po ceni od 150 din/kg. To, takođe, ukazuje na pad cene.

Ponuda krmača za klanje bila je slaba. Mogle su se pazariti na osam stočnih pijaca po dominantnoj ceni od 120 din/kg.  

Cene ovaca i koza

Nije se značajnije menjala ponuda jagnjadi u odnosu na prethodni mesec na prodajnim mestima u Srbiji uključenim u projekat STIPS. Promet se odvijao na trinaest stočnih pijaca po dominantnoj ceni od 300 din/kg, kao i tokom decembra.

Obim ponude šilježadi i dviski bili su uglavnom na prošlomesečnom nivou na većini prodajnih mesta. Cena dviski varirala je od 130 do 220 din/kg.

Za šilježad su kupci kao i prethodnog meseca trebali da izdvoje od 180 do 250 din/kg. Najčešća cena po kojoj su se mogle pazariti ovce tokom januara varirala je od 120 do 160 din/kg, a prodaja je zabeležena na trinaest stočnih pijaca.

Slaba je bila ponuda jaradi na devet prodajnih mesta, a cena je varirala u intervalu od 170 do 240 din/kg. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Zabeležena je slaba ponuda koza tokom januara, a promet se odvijao na pet stočnih pijaca. Najčešća prodajna cena iznosila je 150 din/kg.  

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.