Mesečni pregled cena stoke za februar

Mesečni pregled cena stoke za februar

Mesečni pregled kretanja cena na stočnim pijacama tokom februara.

Ilustracija: Mesečni pregled cena stoke - © Pixabay 

Cene krava

Nije bilo značajnije promene u obimu ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma tokom februara u odnosu na perthodni mesec. Dominirao je iznos od 440 din/kg. Izostala je ponuda teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma kao i prethodnih meseci.

Na stočnim pijacama nije bilo u ponudi tovne junadi, telesne mase do 300 kilograma. Obim ponude tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma bio je na prošlomesečnom nivou. Cena je varirala od 210 do 220 din/kg, što ukazuje na blagi pad u odnosu na januar. Prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma varirala je od 230 do 240 din/kg, ali je ipak dominirao iznos od 230 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma mogli su se pazariti na pijacama u Sremskoj Mitrovici po ceni od 230 din/kg i Kraljevu po ceni od 250 din/kg. Zabeležena slaba ponuda krava za klanje SM rase tokom februara. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Krave za klanje HF rase mogle su se kupiti jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 140 din/kg.

 

Cene svinja

Nešto slabija bila je ponuda obe kategorije prasadi proteklog meseca u odnosu na prethodni na prodajnim mestima u Srbiji. Obim ponude i prodaje tovnih svinja i krmača za klanje bio je takođe slabiji.

Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je 280 din/ kg. Slabija prodaja prasadi, težine od 16 do 25 kilograma uticala je na pad cene, pa su se najčešće mogli pazariti po ceni od 250 din/kg. Nastavljen je trend smanjenog obima prodaje tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Nije bilo promene cena, pa je dominirao iznos od 160 din/ kg. Prodajna cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma varirala je proteklog meseca od 110 do 160 din/kg, ali su se najčešće mogli pazariti po ceni od 140 din/kg. To ukazuje na pad cene u odnosu na prethodni mesec.

Ponuda krmača za klanje bila je slaba. Mogle su se pazariti na sedam stočnih pijaca po dominantnoj ceni od 120 din/kg.

Cene ovaca i koza

Ponuda jagnjadi bila je slabija proteklog meseca na prodajnim mestima u Srbiji. Promet se odvijao na četrnaest stočnih pijaca. Kao tokom januara i u februaru je dominirao iznos od 300 din/kg.

Obim ponude šilježadi i dviski na stočnim pijacama bio je na prošlomesečnom nivou. Cena dviski varirala je od 130 do 240 din/kg. Za šilježad su kupci trebali da izdvoje od 180 do 250 din/kg, ali je dominirao iznos od 220 din/kg.

Tokom februara su se ovce najčešće mogle pazariti po ceni od 120 din/kg do 160 din/kg. Prodaja je zabeležena na trinaest stočnih pijaca, a dominirao je iznos od 120 din/kg.

Slaba ponuda jaradi zabeležena je na osam prodajnih mesta, a dominirala je cena od 200 din/kg. Zabeležena je slaba ponuda koza proteklog meseca. Promet se odvijao na pet stočnih pijaca. Najčešća prodajna cena iznosila je 150 din/kg kao i tokom januara.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.