Cene tovnih svinja i krmača za klanje u padu | Cene stoke

Cene tovnih svinja i krmača za klanje u padu | Cene stoke

U proteklom periodu tovne svinje, kao i krmače za klanje bile su jeftinije. Cene tovnih bikova su varirale u zavisnosti od ponude i tražnje. Nije bilo značajnijih promena na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama nišavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, po ceni od 230 din/kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona tovni bikovi preko 500 kilograma otkupljivani su po nižoj  ceni od 225 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona po nižim cenama, u odnosu na prethodni period, otkupljivali tovnu junad preko 480 kilograma i tovne bikove preko 500 kilograma SM rase, a po ceni od 210 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona zabeležen je jedino otkup tovne junadi preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg. Obim ponude i otkupa bili su dobri.

U klanicama na području braničevskog regiona otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je 350 din/kg. Otkup tovne junadi od 350 do 480 kilograma obavljao se najčešće po ceni od 220 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje otkup bio po 150 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, koji se vršio po ceni od 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku prasad do 15 kilograma bila su jeftinija, a cena je iznosila 170 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene krmača za klanje u odnosu na predhodni period na 110 din/kg.

U Nišu evidentirn je pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma u klanicama na području ovog grada, a cena je iznosila100 din/kg.


Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi, a razlog je vrlo slaba ponuda. Najveći broj grla prodat je po ceni od 320 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje najčešće 200 din/kg, a za ovce 160 din/kg.

U klanicama na području Šapca otkupna cena jagnjadi bila je niža, a iznosila je 270 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Klaničari sa područja zlatiborskog regiona takođe su po nižim cenama otkupljivali jagnjad.


U klanicama na području južnobanatskog regiona je izostao otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

U klanicama na području braničevskog regiona, a cena jagnjadi iznosila je 270 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Somboru najčešća prodajna cena jaradi iznosila je 200 din/kg. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 220 din/kg, dok je cena ovaca i koza bila izjednačena i iznosila je 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Nije bilo značajnijih promena na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji učestvuju u pripremi kvalitetne stočne hrane.

Na pijacama centralne Srbije kukuruz se mogao pazariti po ceni od 20 do 26 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period.

U Vojvodini je na pijacama cena kukuruza, upakovanog u džakove najčešće varirala od 15,7 do 19 din/kg. Što se silosa tiče, cena je varirala od 15 do 19 din/kg.

Prodaja pšenice upakovane u džakove od 50 kilograma se na pijacama u Srbiji odvijala po ceni od 24 do 27 din/kg, što ukazuje na rast. U Vojvodini po ceni od 21 din/kg. U silosima cena pšenice najčešće varirala od 19 do 21 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma. Prodaja se na pijacama odvijala po ceni od 18.5 do 26 din/kg. Stočni ječam u rinfuzu se mogao pazariti jedino u silosima na području Subotice, a cena je bila 17 din/kg.

Prodaja stočnog brašna se na pijacama odvijala po ceni od 18 do 21 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo koncentrovano stočno hranivo moglo kupiti po ceni od 18 din/kg. Što se silosa tiče ponuda je evidentirana u silosima na području Loznice po ceni od 16 din/kg.

Promet suncokreta u zrnu evidentiran je na pijaci u Somboru po ceni od 29,5 din/ kg. U silosima na području Subotice cena je bila 30 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene.

Soja u zrnu se mogla pazariti na pijaci u Somboru po ceni od 38.1 i na pijacama u Loznici i Sremskoj Mitrovici po ceni od 40 din/kg.

Maloprodajna cena suncokretove sačme varirala je od minimalnih 26 do maksimalnih 42 din/kg.

Promet sojine sačme zabeležen je u maloprodajnim objektima u dvanaest gradova. Cena se kretala u intervalu od minimalnih 57 do maksimalnih 82 din/kg, ali je najčešća cena bila od 70 din/kg.

Ponuda lucerkinog sena u balama bila je slaba do prosečna. Cena je uglavnom mirovala. Kretala se od 16.5 do 20 din/kg na pijacama, dok je na gazdinstvima cena varirala od 14 do 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica