CENE STOKE: Rast cene prasadi i tovnih SVINJA!

CENE STOKE: Rast cene prasadi i tovnih SVINJA!

Rast otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području šumadijskog regiona tokom protekle nedelje. Porasla je i cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period. Jagnjad skuplja na pijacama žive stoke u Čačku i Kragujevcu.

Rast cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period

Obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje, u odnosu na poslednju sedmicu septembra, na stočnoj pijaci u Kraljevu. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao je iznos od 300 din/kg, a kod grla telesne mase preko 120 kilograma iznos od 230 din/kg. U klanicama na području ovog grada i okolnih mesta, takođe, je bila viša otkupna cena tovnih svinja i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Čačku registrovan je pad prodajne cene obe kategorije prasadi, pošto su se grla telesne mase do 15 kilograma mogla pazariti po dominantnoj ceni od 350 din/kg, dok je kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos os 320 din/kg. Dobra ponuda, a i prodaja je bila na zavidnom nivou. U klanicama na području južno-bačkog ragiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, pa je u kategoriji prasadi dominirao iznos od 440 din/kg, a u kategoriji tovnih svinja 280 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Kragujevca, na pijaci žive stoke u ovom gradu bili su jeftiniji prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače. Za razliku od njih bila je viša prodajna cena tovnih svinja preko 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 200 din/kg. Klaničari sa područja zaječarskog regiona podigli su otkupne cene tovnih svinja u odnosu na prethodni period. Dominantna otkupna cena grla telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok je u kategoriji grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 340 din/kg.

Rast otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području šumadijskog regiona

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 800 din/kg. Rast prodajne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 350 din/kg. U klanicama na području raškog regiona bila je, takođe, viša otkupna cena iste kategorije goveda. Tokom prve sedmice oktobra u klanicama na području južnobačkog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480. Dominirao je iznos od 340 din/kg, a obim otkupa bio je prosečan.

U klanicama na području Beograda protekle su sedmice otkupljivani tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 355 din/kg, što ukazuje na blagi pad u odnosu na prethodni period. Ponuda i broj otkupljenih grla bio je slab. Najčešća otkupna cena tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma, iznosila je 330 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona, što ukazuje na pad cene ove kategorije goveda u odnosu na prthodni period. Klaničari sa područja pirotskog regiona po višoj su ceni otkupljivali krave za klanje protekle sedmice uprkos dobroj ponudi. Dominirao je iznos od 280 din/kg. Na stočnoj pijaci u Pirotu su se mogla pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma, po dominantoj ceni od 600 din/kg.

Skuplja jagnjad na pijacama žive stoke u Čačku i Kragujevcu

Na pijaci žive stoke u Čačku je zabeležen rast prodajne cene jagnjadi, u osnosu na poslednju sedmicu septembra, pošto se dominirao iznos od 430 din/kg. Rast prodajnih cena jagnjadi (420 din/kg), jaradi (320 din/kg), dviski (200 din/kg), ovaca (180 din/kg) i koza (120 din/kg), to je karakteristika prve sedmice oktobra na stočnoj pijaci u Kragujevcu. U klanicama na području raškog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi u periodu od 2. do 8. oktobra 2023. godine. Dominirao je iznos od 400 din/kg, a obim ponude bio je slab. Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 400 din/kg u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Požarevcu. Pored njih mogla su se pazariti šilježad po ceni od 240 din/kg i ovce, kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg, kao i prethodne nedelje.

Protekle su se sedmice na stočnoj pijaci u Smederevu mogla pazariti jagnjad po dominantoj ceni od 420 din/kg, šilježad po dominantnoj ceni od 240 din/kg i ovce po dominantnoj ceni od 170 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 400 din/kg. Evidentirana je i prodaja ovaca, jaradi i koza, a cene su bile nepromenjene i odnosu na predhodni period.


Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica