Cene stoke i stočne hrane za period 26-30.01.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 26-30.01.2018.

Tokom protekle nedelje došlo je do pada cena krava za klanje i cena obe kategorije prasadi. 

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do pada cene krava za klanje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga zabeležen je otkup teladi telesne mase do 160 kilograma po ceni od 350 din/kg, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 230 din/kg i krave za klanje po ceni od 140 din/kg.

Priplodne krave SM rase bile su jeftinije protekle nedelje na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 160.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog okruga evidentiran je pad otkupne cene krava za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 145 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici evidentirana je prodaja tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma po ceni od čak 250 din/kg. Klanice sa ovog područja istu kategoriju goveda otkupljivale su po dominantnoj ceni od 230 din/kg, dok su za otkupljene krave za klanje plaćali 150 din/kg.

Klanice sa područja pirotskog okruga vršile su otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 380 din/kg. Za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma plaćali su 240 din/kg.  

Cene svinja

Dominantna prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža na stočnoj pijaci u Požarevcu. Iznosila je 260 din/kg. Za razliku od njih viša je bila prodajna cena tovnih svinja telesne mase preko 120 din/kg. Dominirao je iznos od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bila je niža prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i viša cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma u odnosu na prethodni period.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilgrama bila je niža i u klanicama na području šumadijskog regiona.

Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje evidentirao je reporter STIPS- na stočnoj pijaci u Somboru.

U kanicama na području srednje-banatskog okruga došlo je do pada otupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Najčešće su klaničari otkupljivali grla po ceni od 155 din/kg.

Na pirotskoj pijaci je cena obe kategorije prasadi iznosila 280 din/kg.  

Cene ovaca i koza

Rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi evidentiran je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Somboru. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 300 din/kg, a kod jaradi iznos od 250 din/kg.

Niža je bila otkupna cena jagnjadi i u klanicama na području šumadijskog okruga.

Niže su bile prodajne cene jagnjadi i jaradi tokom poslednje nedelje januara na stočnoj pijaci u Nišu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 330 din/kg, a kod jaradi iznos od 200 din/kg.

Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 270 din/kg u klanicama na području braničevskog okruga protekle nedelje. Za otkupljenu šilježad klaničari su plaćali 200 din/kg, a za ovce 110 din/kg.

Dominantne prodajne cene jagnjadi i ostalih kategorija ovaca, koje su se mogle pazariti na stočnoj pijaci u Požarevcu, bile su na prošlonedeljnom nivou.  

Cene stočne hrane

Prodajna cena kukuruza, prirodno sušenog upakovanog u džakove je na pijacama na području Vojvodine tokom decembra najčešće varirala od 18 do 18.3 din/kg.

Na pijacama Centralne Srbije cena kukuruza je varirala od 22 do 25 din/kg, ali je kao i u decembru dominirao iznos od 24 din/kg. U silosima se kukuruz u rinfuznom stanju prodavao po ceni od 17 do 18 din/kg. Pšenica upakovana u džakove se na pijacama proteklog meseca mogla pazariti po ceni od 18.6 do 25 din/kg. Dominirao je iznos od 25 din/kg.

Cena pšenice u rinfuzu se u silosima tokom januara kretala u intervalu od 18 do 21 din/kg. Stočni ječam upakovan u džakove od 50 kilograma mogao se na pijacama tokom proteklog meseca kao i u decembru pazariti po dominantnoj ceni od 25 din/kg.

Prodaja stočnog ječma u silosima u rinfuzu je evidentirana jedino u Subotici po ceni od 18 din/kg. Soja u zrnu se mogla pazariti na tri pijace po dominantnoj ceni od 50 din/kg. To ukazuje na blagi rast u odnosu na decembar.

U silosima je cena ovog stočnog hraniva varirala od 49 din/kg u Novom Sadu do 50 din/kg u Subotici. Prodaja stočnog brašna se u januaru na pijacama obuhvaćenim projektom STIPS odvijala po dominantnoj ceni od 17 din/kg.

U maloprodajnim objektima se cena kretala od 17 do 25 din/kg, dok je u silosu u Loznici dominirao iznos od 16 din/kg. Nije bilo značajnije promene u pogledu ponude sojine sačme u maloprodajnim objektima u odnosu na prethodni mesec. Što se cene tiče u maloprodaji je dominirao iznos od 70 din/ kg.

Najčešća prodajna cena suncokretove sačme varirala je od 34 do 35 din/kg u maloprodajnim objektima. Promet lucerkinog sena u balama se tokom januara najčešće odvijao po ceni od 17 do 20 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni mesec. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.