Cene stoke i stočne hrane za period 17-21.11. 2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 17-21.11. 2017.

Tokom protekle nedelje zabeležen je pad cena teladi na stočnoj pijaci u Požarevcu dok je cena jagnjadi bila viša.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je pad prodajne cene teladi telesne mase do 160 kilograma SM rase, pošto je dominirao iznos od 340 din/kg. Za razliku od njih viša je bila cena krava za klanje SM rase u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 140 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga je dominantna otkupna cena teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma iznosila 350 din/kg, dok je kod tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma dominirao iznos od 240 din/kg.

Klaničari sa područja mačvansko-podrinjskog okruga po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali krave za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je slab.

Krave za klanje bile su skuplje tokom treće sedmice novembra na pijaci žive stoke u Vranju. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 160 din/kg.

Za razliku od njih niže su bile otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području pčinjskog okruga. Dominirao je iznos od 230 din/kg kod obe kategorije goveda.

Protekle sedmice izostala je prodaja teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma i ostalih kategorija goveda na stočnoj pijaci u Pančevu. Najčešća otkupna cena tovne junadi SM rase, telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 220 din/kg.

Tokom protekle nedelje, na stočnoj pijaci u Kragujevcu, priplodne junice prodavale su se po ceni od 140.000 dinara po grlu a priplodne krave po ceni od 180.000 dinara po grlu.

U klanicama na području podunavskog regiona protekle sedmice vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 150 din/kg.  

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Pirotu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Kod obe kategorije dominirao je iznos od 270 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja teških od 80 do 120 kilograma bile su niže protekle nedelje i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

Tovne svinje telesne mase od 80 do120 kilograma, klaničari sa područja južno-bačkog okruga otkupljivali su po nižim cenama. Dominirao je iznosod 160 din/kg.

Klaničari sa područja južno-banatskog okruga, takođe, su po nižim cenama otkupljivali tovljenike telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 160 din/kg.

Prodajne cene prasadi i ostalih kategorija svinja bile su nepromenjene na pijaci žive stoke u Pančevu. U klanicama na području podunavskog regiona niže su bile otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period.

Slaba ponuda prasadi na pijaci žive stoke u Obrenovcu. Cene su u porastu. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 240 din/kg. Prasad težine od 16 do 25 kilograma najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg. U ponudi je bilo nekoliko tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma po ceni od 170 din/kg. Rast cene u proseku od 10 din/kg zabeležen je kod tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg. Bilo je u prodaji i par krmača za klanje po ceni od 140 din/kg. 

Protekle je sedmice evidentiran rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda, otkupljenih sa većih farmi na ovom području.

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen rast cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

Jagnjad su protkle nedelje bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 260 din/kg.

Slaba ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu protekle nedelje uslovila je rast cene. Dominirao je iznos od 300 din/kg. Nastavljen je trend slabe prodaje. Prodajne cene dviski, šilježadi, ovaca i ovnova za priplod bile su na prošlonedeljnom nivou. Obim prodaje bio je slab. U ponudi je bilo par jaradi po ceni od 200 din/kg.

Ovce su bile jeftinije na pijaci žive stoke u Novom Sadu u perioidu od 6. do 12. novembra. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 110 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru došlo je do rasta cene ovaca protekle nedelje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg.

Protekle sedmice na pijaci žive stoke u Pirotu mogle su se pazariti jedino ovce po dominantnoj ceni od 120 din/kg. Klanice na podruju pirotskog regiona otkupljivale su, takođe, samo ovce po identičnoj ceni.

Cene stočne hrane

Rast dominantne cene sojine sačme na 83 din/kg zabeležen je u maloprodajnim objektima na području Požarevca. Skuplja je bila i suncokretova sačma pošto je dominirao iznos od 35 din/ kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada cene kukurza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove, na 20 din/ kg.

Pad dominantne cene sojinog zrna i rast cene pšenice evidentiran je u nedeljli za nama u siosima na području Pančeva. Najčešća prodajna cena pšenice iznosila je 19 din/kg na gazdinstvima u okolini ovog grada. Kod kukuruza je varirao iznos od 18 do 18,50 din/kg, dok je za lucerkino seno u balama trebalo izdvojiti 14 din/kg.

Kukuruz, stočni ječam i lucerkino seno u balama bili su jeftniji u odnosu na prethodni period na području Smedereva.

Najčešća prodajna cena sojinog zrna iznosila je 50 din/kg na gazdinstvima u okolini Loznice. Za stočni ječam trebalo je izdvojiti 23 din/kg, pšenicu 22 din/kg, a za kukuruz 20 din/ kg. Dominantna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg.

Na pijaci u Nišu je evidentirana prodaja kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog po dominantnoj ceni od 25 din/kg i pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma po ceni od 20 din/kg.

U silosima na području Beograda evidentiran je rast prodajne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period.  

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.