Cene stoke i stočne hrane za period 10.11 do 14.11. 2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 10.11 do 14.11. 2017.

Tokom protekle nedelje došlo je do pada cene prasadi, dok je cena jagnjadi u porastu.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Požarevcu zabeležen je rast prodajne cene teladi telesne mase do 160 kilograma SM rase, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena krava za klanje SM rase u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 130 din/kg. 

Klaničari sa područja podunavskog regiona otkupljivali su po nižim cenama telad SM rase telesne mase do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 340 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Najčešći iznos bio je 220 din/kg. Najčešća otkupna cena tovne junadi SM rase, telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 220 din/kg.

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 380 din/kg u klanicama na području pirotskog okruga. Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 340 din/ kg, a krava za klanje 150 din/kg. 

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Pirotu došlo je do pada prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Kod obe kategorije dominirao je iznos od 270 din/kg. 

Prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja teških od 80 do 120 kilograma bile su niže protekle nedelje i na stočnoj pijaci u Požarevcu. Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po nižim su otkupnim cenama otkupljivali klaničari sa područja južno-bačkog okruga. Dominirao je iznos od 160 din/kg.

Klaničari sa područja južno-banatskog okruga, takođe, su po nižim cenama otkupljivali tovljenike telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 160 din/kg. 

U klanicama na području podunavskog regiona niže su bile otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Protekle sedmice je evidentiran rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda otkupljenih sa većih farmi na ovom području.

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je zabeležen rast cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 300 din/kg.


Jagnjad su protkle nedelje bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 260 din/kg.

Slaba ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu protekle nedelje uslovila je rast cene. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

Tokom protekle nedelje ovce su bile jeftinije na pijaci žive stoke u Novom sadu. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 110 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Somboru došlo je do rasta cene ovaca protekle nedelje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130 din/kg. Protekle su se sedmice na pijaci žive stoke u Pirotu mogle pazariti jedino ovce po dominantnoj ceni od 120 din/kg. 

Cene stočne hrane

U silosima na području Beograda evidntiran je rast prodajne cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period. Rast dominantne cene sojine sačme na 83 din/kg zabeležen je u maloprodajnim objektima na području Požarevca. Skuplja je bila i suncokretova sačma, pošto je dominirao iznos od 35 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do pada cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 20 din/kg.


Kukuruz, stočni ječam i lucerkino seno u balama bili su jeftniji u odnosu na prethodni period na području Smedereva. Pad dominantne cene sojinog zrna i rast cene pšenice evidentiran je u nedelji za nama u silosima na području Pančeva. Najčešća prodajna cena pšenice iznosila je 19 din/kg. Kod kukuruza je varirao iznos od 18 do 18,50 din/kg, dok je za lucerkino seno u balama trebalo izdvojiti 14 din/kg.

Najčešća prodajna cena sojinog zrna iznosila je protekle sedmice 50 din/kg na gazdinstvima u okolini Loznice. Za stočni ječam trebalo je izdvojiti 23 din/kg, pšenicu 22 din/kg, a za kukuruz 20 din/kg. Dominantna cena lucerkinog sena u balama iznosila je 18 din/kg.

Na pijaci u Nišu je evidentirana prodaja kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog po dominantnoj ceni od 25 din/kg i pšenice upakovane u džakove po ceni od 20 din/kg.

Izvor: Stips

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica