Cena stoke i stočne hrane za period 19-23.01.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 19-23.01.2018.

Tokom protekle nedelje na stočnim pijacama u Srbiji cena prasadi varirala od 130 do 300 dinara po kilogramu.

Cene krava

Rast cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma zabeležen je tokom treće sedmice januara na stočnoj pijaci  u Vranju. Dominirao je iznos od 410 din/kg.

klanicama na području braničevskog okruga zabeležen je takođe rast otkupne cene teladi telesne mase do 160 kilograma. Dominirao je iznos od 350 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo  je do rasta cene krava za klanje. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 140 din/kg. Klaničari sa područja južno-bačkog okruga protekle su sedmice otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg.

U Čačku na pijaci žive stoke je izostala prodaja goveda. Klanice sa ovog područja otkupljivale su mušku telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 450 din/kg, dok su ženska grla iste rase i kategorije plaćali najčešće po ceni od 350 din/kg.

Dominantne cene tovnh bikova i tovne junadi iznosile su 240 din/kg. Ponuda teladi i ostalih kategorija goveda izostala je protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Loznici.

U  klanicama na području mačvansko-podrinskog okruga vršen je otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480  kilograma, tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje. U klanicama na području nišavskog okruga vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 240 din/kg.

Broj otkupljenih grla bio je prosečan. Otkup muške teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma odvijao se po ceni od  450 din/kg u klanicama na području zaječarskog okruga. Za ženska grla iste rase i kategorije klaničari su najčešće  plaćali 320 din/kg. Ponuda i otkup bili su dosta slabi.

Cene svinja

Obe kategorije prasadi su po višim cenama u odnosu na prethodni period prodavali odgajivači i trgovci na stočnoj pijaci u Vranju. U zavisnosti od kategorije mogli su se pazariti po ceni od 260 do 270 din/kg.

Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području južno-banatskog okruga. Dominirao je iznos od 270 din/kg, a obim otkupa bio je slab. 

Obe kategorije prasadi i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bili su skuplji na stočnoj pijaci u Pančevu.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su protekle nedelje bile skuplje tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za razliku od njih niža je bila dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.

Identična je situacija bila i u klanicama na području šumadijskog okruga, jer su otkupne cene tovnih svinja bile više, a cene prasadi bile niže u odnosu na prethodni period.

Jako slaba bila je ponuda prasadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu zbog praznika. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 300 din/kg. Isti iznos dominirao je i kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, što ukazuje na rast cene za 20 din/kg.

U klanicama na području Beograda evidentiran je pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 154 din/kg.

Klaničari sa područja braničevskog okruga su po nižim cenama protekle sedmice otkupljivali prasad telesne mase od 16  do 25 kilograma, tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje.  

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja.

U klanicama na području severno-bačkog okruga došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Najčešća otkupna cena iznosila je 130 din/kg.

Cene ovaca i koza

Klaničari sa područja braničevskog okruga su po nižim cenama u odnosu na prethodnu sedmicu otkupljivali jagnjad. Dominantna cena iznosila je 270 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do pada prodajne cene ovaca. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je pad prodajne cene jagnjadi tokom treće nedelje januara. Dominirao je  iznos od 290 din/kg, a obim ponude i prodaje grla bio je na prosečnom nivou.

Jagnjad su protekle sedmice bila jeftinija i na pijaci žive stoke u Čačku. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg.

U klanicama na području severno-bačkog okruga došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 260 din/kg. Obim otkupa grla bio je na prosečnom nivou.

Veoma slaba ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu uslovila je rast cene pošto je dominanirao iznos od 330 din/kg. Ponuda dviski, šiljezadi i ovaca bila je, takođe, veoma slaba, pa su cene bile više u odnosu na prethodnu sedmicu. Kod šiljezadi i dviski je dominirao iznos od 240 din/kg, a kod ovaca iznos od 170 din/kg. Zabeležena je prodaja par ovnova, a cena je bila nepromenjena. Izostala je ponuda jaradi i koza.

Na stočnoj pijaci u Pančevu su se protekle sedmice mogle pazariti jedino ovce po dominantnoj ceni od 130 din/kg. Ponuda je bila veoma slaba.

Cene stočne hrane

Prodajna cena lucerkinog sena u balama bila je niža protekle nedelje na gazdinstvima u okolini Čačka. Dominirao je iznos od 12 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu je, takođe, evidentiran pad cene lucerkinog sena u balama, jer se najčešće moglo pazariti po ceni od 17 din/kg.

U Požarevcu je zabeležen rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove od  50  kilograma. Tokom  treće  sedmice januara je dominirao iznos od 23 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Zaječara zabeležen je rast dominantne prodajne cene stočnog brašna na 21 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove od 50 kilograma bila je skuplja na pijaci u Vranju. Dominirao je iznos od 23 din/kg.

Protekle su sedmice na području Smedereva bili skuplji stočni ječam, pšenica i lucerkino seno u balama. Za razliku od njih niže su bile cene kukuruza i sojine  sačme u odnosu na prethodni period.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva protekle su se nedelje mogli pazariti sojina sačma po ceni od 70 din/kg i suncokretova sačma po ceni od 25 din/kg. Na pijaci u ovom gradu je zabeležen promet kukuruza,  pšenice i stočnog ječma upakovanih u džakove najčešće težine od 50 kilograma. Dominantne cene ovih   poljoprivrednih proizvoda bile su na prošlonedeljnom nivou. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.