Cene stoke i stočne hrane za period 18-22.05.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 18-22.05.2018.

U toku protekle nedelje zabeležen je pad cene jagnjadi širom Srbije, cene prasadi i tovnih svinja varirale su od mesta do mesta.

Cene krava

Pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu evidentiran je u klanicama na području Braničevskog okruga. Cena se kretala od 330 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je protekle sedmice bila niža cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma. Za razliku od njih viša je bila prodajna cena teladi  do 160 kilograma SM rase.

U klanicama na području Podrinjskog okruga došlo je do pada otkupnih cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod tovne junadi cena je iznosila 210 din/kg, a kod tovnih bikova 230 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je niža protekle nedelje u klanicama na području Podunavskog okruga. Koštali su 230 din/kg, a broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Klaničari sa područja Raškog okruga su po višim cenama u odnosu na prethodni period plaćali telad SM rase do 160 kilograma. Cena se kretala od 480 din/kg.

Najčešća prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 440 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za tovne bikove preko 500 kilograma su potencijalni kupci trebali da izdvoje iznos od 250 din/kg, dok je kod krava za klanje cena iznosila 150 din/kg. 

Cene svinja

Prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja grla od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Požarevcu. Kod prasadi je cena iznosila od 330 din/kg, a kod tovnih svinja od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta cena obe kategorije prasadi. Kod grla teških do 15 kilograma cena se kretala od 320 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma od 300 diin/kg.

U klanicama na području Podrinjskog okruga došlo je do pada otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja. Otkup je u zavisnosti od kvaliteta i telesne mase vršen po ceni od 120 do 140 din/kg.

Rast prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je protekle nedelje na stočnoj pijaci u Vranju. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 290 din/kg.

Klaničari sa područja Srema protekle sedmice su po višim cenama vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Prasad do 15 kilograma bila su jeftinija protekle sedmice na pijaci žive stoke u Novom Sadu. Cena je iznosila 290 din/kg.

Klanice sa područja Južno-bačkog okruga vršile su otkup prasadi od 16 do 25 kilograma po ceni od 260 din/kg i tovne svinje od 80 do 120 kilograma po ceni od 160 din/kg.

Uprkos dosta oskudnoj ponudi prasadi do 15 kilograma na pijaci žive stoke u Zaječaru, slabo interesovanje kupaca za ovom kategorijom svinja uslovilo je pad cene na 280 din/kg.

Cene ovaca i koza

U klanicama Braničevskog okruga zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi tokom treće sedmice maja. Prodavala su se po ceni od 270 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period zabeležen je na stočnoj pijaci u Loznici. Cena se kretala od 280 din/kg. Klanice sa ovog područja po nižim otkupnim cenama vršile su otkup jagnjadi i ovaca u odnosu na prethodni period.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža tokom protekle sedmice i u klanicama na području Raškog okruga. Cena se kretala od 250 din/kg. Klanice sa područja Podunavskog okruga, takođe su oborile otkupnu cenu jagnjadi u odnosu na drugu sedmicu maja. Najzastupljeniji bio je iznos od 270 din/kg.

Klaničari sa područja Srema po nižim cenama su vršili otkup jagnjadi, dok su više bile cene ovaca. Jagnjad su u nedelji za nama bila skuplja na pijaci žive stoke u Vranju, cena je iznosila 300 din/kg.

Cena stočne hrane

Sojina sačma i suncokretova sačma bili su skuplji u maloprodajnm objektima na području Beograda tokom treće sedmice maja. Kod sojine sačme cena se kretala od 80 din/kg, a kod suncokretove sačme od 33 din/kg.

U silosima na području Beograda evidentiran je rast cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodnu nedelju.

Rast cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove evidentiran je u nedelji za nama na pijaci u Čačku. Cena se kretala od 24 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice evidentiran je pad prodajnih cena stočnog ječma upakovanog u džakove i lucerkinog sena u balama. U maloprodajnim objektima je protekle sedmice bila skuplja pšenica.

Na području Smedereva protekle sedmice je nastavljen pad cena kukuruza i pšenice. Pored njih jeftiniji su bili stočni ječam i lucerkino seno u balama.

U Vranju je pala cena pšenice na 22 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.