Cena stoke i stočne hrane za period 16-20.02.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 16-20.02.2018.

Tokom protekle nedelje jeftinija telad u Kragujevcu i Smederevu, a skuplja na području Pirota.

Cene krava

U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do pada otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su se protekle nedelje mogle pazariti priplodne krave po dominantnoj ceni od 160.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja Podunavskog okruga po nižim su cenama protekle nedelje otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma i krave za klanje. Obim otkupljenih grla bio je slab.

Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Pirotskog regiona. Dominirao je iznos od 380 din/kg. Cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje bile su nepromenjene, kako u klanicama, tako i na stočnoj pijaci u ovom gradu.

U klanicama na području Južnobanatskog okruga vršen je otkup jedino tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominantna otkupna cena iznosila je 220 din/kg, a obim ponude i otkupa bio je prosečan.

Najčešća otkupna cena tovne junadi i tovnih bikova iznosila je 240 din/kg u klanicama na području Moravičkog okruga. Otkupna cena muške teladi iznosila je 450 din/kg, dok je kod ženske teladi dominirao iznos od 350 din/kg.

Izostala je prodaja teladi i ostalih kategorijia goveda na stočnoj pijaci u Loznici tokom treće sedmice februara. Otkupne cene tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje bile su nepromenjene uz slab do prosečan obim ponude i otkupa.

Cene svinja

Prošle nedelje nije bilo u ponudi prasadi telesne mase do 15 kilograma na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Kao i u prethodnom periodu, u prodaji je bilo najviše dvadeset prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, po ceni od 250 din/kg. To ukazuje na pad cene. Prodato je par tovljenika težine preko 120 kilograma po ceni od 145 do 150 din/kg, a izostala je prodaja tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bili su jeftiniji na stočnoj pijaci u Smederevu. Kod prasadi je dominirao iznos od 260 din/kg, a kod tovnih svinja iznos od 150 din/kg.

Zabeležen je pad cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg na stočnoj pijaci u Pančevu.

Klaničari sa područja Južno-banatskog okruga otkupljivali su protekle sedmice prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje. Otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada dominantnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Niža je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i u klanicama na području Šumadijskog okruga.

U klanicama na području Južnobačkog okruga niža je bila otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 260 din/kg u periodu od 11. do 18. februara.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada dominantnih cena obe kategorije prasadi.

Cene ovaca i koza

Niža cena jagnjadi zabeležena je na pijaci žive stoke u Čačku. Dominantna cena iznosila je 270 din/kg, uz dobru ponudu i prodaju grla ove kategorije ovaca. Mogli su se pazariti još dviske, ovce, ovnovi za priplod i jarad, a prodajne cene bile su nepromenjene u odnosu na prethodni period.

Pad prodajne cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Nišu. Dominirao je iznos od 320 din/kg

U Smederevu je zabeležen pad cene ovaca u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Obim ponude bio je prosečan kao i broj prodatih grla.

U ponudi je bilo samo par jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu prošle nedelje. Prodaja se odvijala po višoj ceni u odnosu na protekli period i varirala je od 300 do 350 din/kg u zavisnosti od starosti i telesne mase grla. Nastavljen je trend slabe ponude dviski, šiljezadi, ovaca i ovnova. Prodajne cene bile su na prošlonedeljnom nivou. Izostala je prodaja jaradi i koza.

Na stočnoj pijaci u Pančevu su se protekle sedmice mogle pazariti jedino ovce, po dominantnoj ceni od 120 din/kg, a ponuda i prodaja bili su veoma slabi.

U klanicama na području Južno-banatskog okruga izostao je otkup jagnjadi, jaradi i drugih kategorija ovaca i koza.

Cene stočne hrane

Pad dominantne cene kukuruza i rast cene lucerkinog sena u balama zabeležen je na gazdinstvima u okolini Pančeva.  Niže su bile cene pšenice i kukuruza, dok je u silosima bilo jeftinije sojino zrno u odnosu na prethodni period.

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do pada cena sojine sačme i suncokretove sačme u odnosu na prethodni period. Kod sojine sačme je dominirao iznos od 79 din/kg, a kod suncokretove sačme iznos od 39 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu bila je niža dominantna cena kukuruza, okrunjenog, prirodno sušenog upakovang u džakove najčešće od 50 kilograma.

Kukuruz, okrunjen, prirodno sušen i sojina sačma bili su jeftiniji tokom treće nedelje februara na području Smedereva.

Nije bilo promene cena sojine sačme i suncokretove sačme u odnosu na protekli period u maloprodajnim objektima na području Kraljeva.Na pijaci u ovom gradu su se kukuruz, pšenica i stočni ječam mogli pazariti po cenama identičnim prošlonedeljnim.

Najčešća prodajna cena kukuruza iznosila je 25 din/kg, dok je za pšenicu trebalo izdvojiti 20 din/kg na gazdinstvima u okolini Niša

Na pijaci u Vranju su se mogli pazariti lucerkino seno u balama i stočno brašno po dominantnoj ceni od 17 din/kg. Za pšenicu je trebalo izdvojiti 22 din/kg, a za kukuruz okrunjen prirodno sušen upakovan u džakove 25 din/kg.

Izvor: STIPS

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.