Cena stoke i stočne hrane za period 02-06.02.2018

Cena stoke i stočne hrane za period 02-06.02.2018

Tokom protekle nedelje niže cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje u odnosu na predhodni period.

Cene krava

Na stočnoj pijaci u Požarevcu  telad SM rase telesne mase do 160 kilograma i krave za klanje bili su skuplji. Kod teladi je dominirao iznos od 340 din/kg, dok su se krave za klanje prodavale po ceni od 140 din/kg.

Klanice sa područja podunavskog okruga po višim su cenama vršile otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma u odnosu na poslednju sedmicu januara. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici evidentiran je pad prodajne cene tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Pored njih mogla su se pazariti još i tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 210 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Protekle sedmice izostala je prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i ostalih kategorija goveda na stočnoj pijaci u Čačku. Klaničari sa ovog područja vršili su otkup muške teladi SM rase po ceni od 450 din/kg, ženske teladi SM rase po ceni od 350 din/kg, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 240 din/kg i krava za klanje po ceni od 140 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou.

Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 230 din/kg u klanicama na području Niša. Obim otkupa bio je na prosečnom nivou.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo promene u pogledu ponude, prometa i cena teladi i ostalih kategorija goveda u odnosu na predhodni period.

Cene svinja

Pad otkupne cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg zabeležen je u klanicama na području Niša. Na pijaci žive stoke u ovom gradu jeftinija su bila prasad telesne mase od 16 do 25 din/kg.

Otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje bile su niže u klanicama na području južno-banatskog okruga. Kod prasadi je dominirao iznos od 260 din/kg, kod tovnih svinja iznos od 140 din/kg, a kod krmača za klanje iznos od 110 din/kg.

Pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je i na stočnoj pijaci u Pančevu.

Na pijaci žive stoke u Smederevu bila je niža cena obe kategorije prasadi. Kod grla telesne mase do 15 kilograma dominirao je iznos od 280 din/kg, a kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma iznos od 270 din/kg.

U klanicama na području severnobačkog okruga došlo je do pada otkupne cene prasadi mase od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja.

Pad prodajnih cena obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje zabeležen je na stočnoj pijaci u Somboru.

Rast cene prasadi telesne mase do 25 kilograma na 280 din/kg evidentiran je na stočnoj pijaci u Požarevcu. Za razliku od njih jeftinije su bile tovne svinje telesne mase preko 120 din/kg pošto je dominirao iznos od 130 din/kg.

U klanicama na području braničevskog okruga evidentiran je pad otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje.

 

Cene ovaca i koza

Jagnjad su protekle nedelje bila jeftinija na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 260 din/kg.

Pad cene jagnjadi evidentiran je tokom prve sedmice februara i na pijaci žive stoke u Novom Sadu pošto je dominirao iznos od 290 din/kg.

Ovce su bile jeftinije u odnosu na predhodni period na pijaci žive stoke u Pančevu. Dominirala je cena od 120 din/kg.

U Smederevu je zabeležen pad prodajnih cena šilježadi i ovaca. Kod šilježadi je dominirao iznos od 220 din/kg, a kod ovaca 160 din/kg.

Vrlo slaba ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Nišu uslovila je rast dominantne cene na 340 din/kg. Prodajne cene ovaca, jaradi i koza bile su na prošlonedeljnom nivou.

Rast otkupnih cena jagnjadi i ovaca evidentiran je u klanicama na području braničevskog okruga. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, a kod ovaca iznos od 120 din/kg.

Ovce su takođe bile skuplje i na stočnoj pijaci u Požarevcu.

U ponudi je bilo samo par jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu tokom prve nedelje februara po ceni od 280 do 300 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude dviski, šiljezadi, ovaca i ovnova. Prodajne cene ovaca bile su niže za 10 din/kg u odnosu na predhodni period pa je dominirao iznos od 160din/kg. Izostala je prodaja jaradi i koza.

 

Cene stočne hrane 

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije protekle nedelje na gazdinstvima u okolini Kikinde. Dominirao je iznos od 20 din/kg. Obim ponude bio je na prosečnom nivou. U maloprodajnim objektima na području ovog grada mogli su se pazariti sojina sačma po ceni od 78 din/kg, suncokretova sačma po ceni od 32.5 din/kg i stočno brašno po ceni od 19.50 din/kg.

Ponuda lucerkinog sena bila dosta slaba na pijaci u Vranju tokom prve nedelje februara, a cena je bila niža. Dominirao je iznos od 15 din/kg.

Prodajna cena pšenice u rinfuzu bila je niža u odnosu na poslednju sedmicu januara u silosima na području Beograda. U maloprodajnim objektima na području zabeležen je pad dominantne cene sojine sačme na 84 din/kg, a obim ponude i prodaje bio je na prosečnom nivou. Na pijaci u ovom gradu evidentirana je prodaja kukuruza okrunjenog prirodno sušenog po ceni od 22 din/kg i lucerkinog sena u balama po ceni od 18 din/kg.

Lucerkino seno u balama i pšenica upakovana u džakove bili su skuplji u odnosu na predhodni period na području Smedereva. Za razliku od njih niže su bile prodajne cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog i i sojina sačma.

Na pijiaci u Somboru evidentiran je pad dominantne cene kukuruza okrunjenog veštački sušenog u rinfuzu. Sojino zrno, pšenica, kukuruz i lucerkino seno u balama bili su jeftiniji u odnosu na predhodni period na prodajnim mestima na području Sremske Mitrovice.

Najčešća prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove iznosila je 25 din/kg protekle sedmice na području Niša. Za pšenicu upakovanu u džakove kupci su trebali da izdvoje 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.