Medicinsko selo: Besplatni pregledi za seosko stanovništvo

Medicinsko selo: Besplatni pregledi za seosko stanovništvo

Kada se lekari iz Valjeva zapute u neko okolno selo, to je pravi konvoj vozila, često sa preko 60 medicinskih radnika raznih specijalnosti. Tu su lekari opšte prakse, urolozi, kardiolozi, stomatolozi, ginekolozi, specijalisti za uho, grlo i nos, medicinske sestre i tehničari, ekipe iz službe Hitne pomoći, kućne nege, patronaže i farmaceuti iz Apotekarske ustanove. Bukvalno se sela zabele od lekarskih mantila.

 

Besplatan pregled - © Dejan Davidović/Agromedia

 

Svi oni zajedno dođu meštanima valjevskih sela na noge kako bi im omogućili besplatne preventivne preglede, bez obzira da li imaju ili ne zdravstveno osiguranje.

I tako već tri decenije u akciji „Medicinsko selo“, koju su osmislili i pokrenuli lekari Doma zdravlja u Valjevu u saradnji sa Opštom bolnicom Valjevo, Apotekarskom ustanovom, Crvenim krstom, Zavodom za javno zdravlje, svi zajedno radeći na preventivi, sa ciljem „da utvrde zdravstvene potrebe seoskog stanovništva i približe zdravstvenu zaštitu selu“.

Prvo „Medicinsko selo“ organizovano je u selu Miličinica 1988. godine, kada je u jednom danu pregledano 850 meštana. Naredne godine usledila je druga velika akcija u Leskovicama, gde je pregledano 969 žitelja ovog i okolnih sela, dok je godinu dana kasnije na Stavama obavljeno 1.000 pregleda.

„Gde god da smo odlazili, hteli smo da ostavimo neki trag, jer je u ove akcije, pored zdravstvenih ustanova, uključena i lokalna zajednica. Pored sređivanja ambulante, na Stavama je podignuta spomen česma, a na sportskom igralištu urađeno osvetljenje, u Leskovicama su renovirani toaleti u tamošnjoj osnovnoj školi. Želeli smo da to bude sveobuhvatna akcija i da i sama lokalna samouprava doprinese seoskim sredinama, da se vidi da je nešto urađeno na preventivi“, kaže primarijus dr Radiša Jokić, lekar opšte prakse u penziji, jedan od idejnih tvoraca „Medicinskog sela“.

 

Medicinsko selo - © Dejan Davidović/Agromedia

I tako svih ovih godina organizuju se preventivne zdravstvene akcije manjeg ili većeg obima, u kojima za samo nekoliko sati u jednom danu u svom selu meštani mogu da provere svoje opšte zdravstveno stanje i dobiju neophodne lekove.

„S obzirom na to da mi uz naše lekare povedemo značajan broj specijalista iz bolnice, to je prilika da ljudi mogu da urade jedan mali sistematski pregled, odnosno bar one osnovne analize. Nisu u pitanju veliki pregledi. Posao lekara Doma zdravlja je da uradi jedan skrining, znači da otkrije ili posumnja na nešto što naši žitelji imaju i da se nakon toga upute na dalje ispitivanje. Veliki značaj je pregled kod ginekologa za žene na selu. Naš značaj u ovim akcijama je što odemo ljudima na noge i omogućimo im da obave što više pregleda u toku jednog dana“, kaže Jokić.

„Mislim da je Valjevo jedan od retkih gradova sa svojim Domom zdravlja koji je stavio akcenat na preventivu kako bi ovim pregledima saznali kakvo je zdravstveno stanje stanovništva i mislim da je ono u našem kraju zadovoljavajuće. Apelovao bih na kolege da i ubuduće nastave sa ovakvim radom, naročito u rubnim mestima koja su od centra Valjeva udaljena i po nekoliko desetina kilometara“, navodi dr Radiša Jokić.

Zdravstveni pregledi - © Dejan Davidović/Agromedia

Tako su lekari između ostalog išli od Poćute, Kamenice, preko Divaca, Brankovine, Dračića, Beloševca. Uz ove velike akcije na privredno-turističkim manifestacijama koje se organizuju u valjevskom kraju uvek su prisutni sa ekipom polivalentne patronaže.

Za sve ove godine mogu da se pohvale da su obavili na hiljade preventivnih pregleda. Samo tokom ove godine pored manjih preventivnih akcija u selima Donje Leskovice, Pričević, Stave, Brankovina organizovana su „Medicinska sela“ gde se na preglede odazvalo skoro 600 meštana, a obavljeno je preko 1.700 pregleda.

Sve ove akcije pokazale su koliko seoskom stanovništvu znači dolazak medicinskih ekipa na teren.

„Mnogo nam znače ovi pregledi pošto mnogi od nas nemaju zdravstveno osiguranje. Na ovaj način obavimo dosta pregleda bez dugog čekanja i odlaska u Valjevo“, kaže Branka Ostojić iz Leskovica.
Milić Jovanović dodaje da „ove akcije vrede jer nema zakazivanja pregleda. Napravi se krug i za jedan dan obave se svi potrebni pregledi.“

Besplatni pregledi - © Dejan Davidović/Agromedia

Lekarske ekipe organizuju se u centru sela, u prostorijama škola, zdravstvene ambulante, mesne zajednice, kao i u šatorima.

„Prateći aktuelnusituaciju u društvu, Dom zdravlja i zdravstveni sistem našeg grada prepoznao je ‘Medicinsko selo’ kao jedan brend gde se na direktan način približavamo našim sugrađanima i pružamo zdravstvene usluge na terenu, kada je zdravstveni sistem vrlo otežan u funkcionisanju osnovnih preventivnih pregleda. To je istovremeno i uloga Doma zdravlja kao ustanove primarnog zdravstvenog karaktera, gde na posredan način možemo da utvrdimo kakav je zapravo zdravstveni bilten seoskog stanovništva“, kaže dr Zaven der Hazarjan, direktor Doma zdravlja Valjevo.

„Verujemo da ove akcije imaju pozitivan efekat na zdravlje stanovnika, da su preventivni pregledi dominantni i da na ovaj način možemo da utvrdimo i preveniramo one bolesti za čije lečenje i tok uzima se vreme, novac, pa čak i nešto drugo. Verujemo da samo na ovaj način, približavajući se pacijentima, imamo prostor da utvrdimo i pojačamo naš zdravstveni sistem, da on bude efikasan i da sve aktivnosti koje se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu budu onakve kakve i zaslužuju naši sugrađani“, zaključuje dr Hazarjan.

Autor: Dejan Davidović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica