Šta je mladima zapravo potrebno da bi živeli na selu?

Šta je mladima zapravo potrebno da bi živeli na selu?

Iako država skoro svake godine izdvaja podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike, ipak postoje još neke stvari koje im nedostaju da bi se oni trajno vratili u svoje rodno selo. Šta je to što je mladim ljudima na selu potrebno?

Prema rečima ministra za razvoj, Milana Krkobabića, Srbija trenutno ima 250.000 mladih muškaraca i 100.000 mladih žena starijih od 40 godina, a pitanje šta je mladim ljudima na selu potrebno smatra za jedno od ključnih pitanja.

„Ja ne bih čak govorio o mladim ljudima. Više bi se fokusirao na mlade žene i devojke. Ja tu imam poseban pristup. Ako mlade žene i devojke reše da ostanu na selu, da zasnivaju porodice ili samostalno da funkcionišu, mi ćemo spasiti srpska sela. Hajde da vidimo ponovo šta ta mlada devojka ili žena traži, želi da ima na selu“, rekao je Milan Krkobabić, ministar za regionalni razvoj.

Osnovni uslovi egzistencije za mlade ljude na selu, kojima se Nacionalni tim za preporod sela Srbije zajedno sa ministrom Milanom Krkokbabićem bavi, podrazumeva:

  1. Podelu državnog zemljišta;
  2. Finansijsku pomoć države;
  3. Bolju infrastrukturu i
  4. Bolji kvalitet života u ruralnim oblastima.
Šta je mladima zapravo potrebno da bi živeli na selu? - © Agromedia


Mera 1: Podela državnog zemljišta

„Da se slobodna državna zemlja podeli mladim poljoprivrednicima, do 50 hektara”, rekao je ministar Krkobabić. Prema njegovim rečima podela bi zavisila od raspoložive državne zemlje, od interesovanja i realnog stanja na terenu.

U Vojvodini postoje snažni zahtevi za tim, a u nekim delovima 5 upravnih okruga južne Srbije i nisu, zato što je zemljište 4-5-6 klase i da bi bilo profitabilno u nju mora da se ulaže, naveo je ministar. „Ako hoćemo to zemljište da podelimo mladim ljudima predlog Nacionalnog tima je da država ulaže u to zemljište, da ga poboljša na adekvatan način”, istakao je ministar Krkobabić.

Mera 2: Finansijska pomoć države

„Imamo 150.000 napuštenih kuća i 50.000 kuća koje nemaju čak ni vlasnika, što je 200.000 kuća. Neke opštine u Srbiji su pokušavale da rade ogledne primere i oni su dali dobar rezultat: da se te kuće ustupaju mladim bračnim parovima, pojedincima koji to žele. Hajde da omogućimo mladim ljudima, koji već žive u nekim kućama sa roditeljima, da dođu do svog krova nad glavom sa okućnicom ili nekim mladim ljudima iz gradova da krenu da se bave ovim poslom, uz pomoć države u iznosu do 1.000.000 dinara”, objasnio je ministar Krkobabić.

Prema njegovim rečima to je jedna od konkretnih mera koje se tiču egzistencije.

Mera 3: Izgradnja infrastrukture

Za prisupne puteve. Imamo mi magistralne, imamo regionalne ali nemamo one koji od sela idu regionalnog puta, lokalno. Nemamo atarski put i nemamo one prilazne puteve do kuća, između njih povezanost”, naveo je ministar Milan Krkobabić.

Ministar je istakao važnost vodosnadbevanja, kanalizacione mreže i telekomunikacione mreže. U Srbiji postoje delovi gde nemamo uopšte signal mobilne mreže. „Hoćemo da ga imamo”, zaključio je ministar.

Mera 4: Viši standard društvenog života

„Adekvatna zdravstvena zaštita, adekvatna socijalna zaštita, obrazovanje, kulturni sadržaj.To je čitava lepeza pitanja na koja treba da odgovorimo”, istakao je ministar Krkobabić.

Za ostanak mladih na selu osim adekvatne finansijske podrške države, pogtrebno je i nešto više: kreiranje zdravog seoskog ambijenta, poboljšanje i modernizacija infrastrukture i stvaranje svih socio-kulturnih preduslova. A kada to znamo korak smo bliže rešenju.

„Od nečeg mora da se živi. Moramo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, i tu Nacionalni tim radi, po svakoj od tih tačaka i uskoro će izaći sa celovitim programom”, zaključio je ministar Krkobabić.

Sagovornik: Milan Krkobabić, ministra za regionalni razvoj

Komentari (1)

Katarina

2022-06-02 14:31:55

Kako stupiti sa Vama u kontakt? Ja sam majka dvoje dece koja bi volela da započne svoj biznis sa ružama i potrebna mi je pomoć države. Živela bih na selu sa porodicom i bavila bih se poljoprivredom (hortikulturom).

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica