Obrazovanje u poljoprivredi – bačeno vreme ili ulaganje u budućnost?

Obrazovanje u poljoprivredi – bačeno vreme ili ulaganje u budućnost?

Iz godine u godinu sve je manji broj mladih koji se odlučuje da svoje znanje unapredi na fakultetima. A među njima još je manje onih koji pohađanje Poljoprivrednih fakulteta stavljaju kao svoj prvi izbor. Razgovarali smo sa Dimitrijem, Milicom i Stefanom i pitali ih da li je studiranje na Poljoprivrednom fakultetu ulaganje u budućnost ili uzalud bačeno vreme.

 

Zašto ste se odlučili za Poljoprivredni fakultet?

„Završio sam gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu i najviše me je privuklo da upišem poljoprivredni fakultet zato što se bavim poljoprivrednom proizvodnjom“, kaže Dimitrije Pavlov.

Milici je, kako sama kaže, delovalo zanimljivo i bilo nešto novo za nju. „To nije bila moja struka sa kojom sam se ja bavila. Inače, u mojoj kući se ne bave poljoprivredom“, kaže Milica Mihajlović. Ona je želela da nauči nešto novo, nešto novo sazna i kasnije primeni na svom gazdinstvu jer poljoprivreda, kako sama kaže, deluje i može da bude dosta isplativa. Ulaganja jesu velika ali uz pomoć države i subvencije može biti dobit velika, i to je ono što ju je privuklo.

Stefan Milenković kaže da je završio srednju tehničku školu „Nikola Tesla“ u Kostolcu. Upisao je zato što voli mehanizaciju, i zbog toga što želi da stekne nova znanja. „Kada sam upisivao, mislio sam da ću da steknem novija znanja, i tako se i obistinilo“, zaključuje Stefan.

Kakav je kvalitet znanja koje stičete na fakultetu?

Prema rečima Dimitrija, škola počinje da uvodi i neke nove predmete koji su korisni i u svetu savremene tehnologije. „Upravo ti predmeti bi trebalo i više da se primenjuju tj. da se obrati više pažnja na njih jer u novije vreme dolazi upotreba novih sistema, kao što je na primer sistem za navođenje, precizna poljoprivreda“, kaže Dimitrije.

Milica ističe da su predavanja dosta kvalitetna: „Znanje koje stičemo tamo može da se primeni na našim parcelama i proizvodnju sa kojom se inače bavimo.“


Ona smatra da sve zavisi od osobe do osobe, od studenta do studenta. „Studenti koji žele da rade na sebi, koji žele da se usavršavaju, uče i stiču nova znanja – mogu dosta toga da nauče. Međutim, studenti koji ne žele, oni će reći da ne mogu da nauče ništa i da je znanje koje mi dobijamo tamo nekvalitetno“, kaže Milica. Ona kaže da studenti koji žele da uče, rade na sebi mogu steći znanje koje će im služiti kasnije u daljem radu, mogu pronaći sebi posao i otvoriti sebi neke nove puteve.

Prema Stefanom rečima, predavanja su na svetskom nivou ali se to malo kod nas koristi. Njemu se najviše dopadaju predmeti koji najviše imaju veze sa mehanizacijom jer to na njegovom smeru najviše i znači.

Da li čitate online medije i da li ste se susretali sa portalom AGROmedia?


Dimitriju je poznat portal i kaže da ima dosta informacija koje može da upotrebi.

Prema Milicinom mišljenju sadržaj sa portala je od izuzetnog značaja za ljude koji se bave poljoprivredom zato što daje informacije o trenutnim radovima, kao što je članak o trenutnim setvama, što pomaže poljoprivrednim proizvođačima.


„Ima dosta korisnih stvari koje mogu da se primene u životu. Pratim i na Facebook strani i na Instagramu“, kaže Stefan.

Kakvi su vam planovi za budućnost?

Dimitrije će svakako primeniti stečena znanja da bi unapredio proizvodnju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, Milica očekuje posle završetka škole da dobije posao i da se dalje usavršava, a Stefan će se najverovatnije vratiti na selo, da usavrši svoju proizvodnju.

Treba biti profesionalac u svakom poslu“, zaključuje Stefan.

Sagovornici: Dimitrije Pavlov, student
Milica Mihajlović, studentkinja
Stefan Milenković, student

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica