Svet poljoprivrede Prodavnica

Zagađujuće materije sa farmi sve ozbiljniji problem po životnu sredinu

U prostorijama Privredne komore Srbije 9. februara održana je konferencija u okviru projekta „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja“.
 

Emisija zagađujućih materija sa farmi sve veći problem - © Pixabay


Osnovni cilj projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja.

Dosadašnje iskustvo zemalja iz regiona pokazalo je da je od brojnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine za privredne subjekte jedan od najsloženijih i investiciono najzahtevnijih uspostavljanje i primena sistema integrisane zaštite od industrijskog zagađenja, kroz sprovođenje IPPC/IE direktive (Integrated pollution prevention and control directive) i pratećih podzakonskih akata (uredbi, pravilnika, uputstava i drugo).

Konferencija je održana uz prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ambasade Švedske i Tehničko-metalurškog fakulteta, brojnih eksperata, kao i više od 200 učesnika iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.
 

Emisija zagađujućih materija sa farmi sve veći problem - © Pixabay


U radnom delu konferencije predstavljeni su priručnici koji u okviru projekta treba da pruže pomoć sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja u Srbiji u pribavljanju integrisanih dozvola i povećanju energetske efikasnosti.

Na konferenciji je istaknuto da je do sada u okviru projekta realizovano preko 50 poseta farmama sa stranim i domaćim ekspertima i održano preko 45 sastanaka sa opštinama uključenim u aktivnosti projekta. Angažovano je 13 stranih eksperata iz Irske, Austrije, Hrvatske i Italije, kao i 21 domaći ekspert. U izradu zahteva direktno je uključeno 11 farmi, dok su posredno uključene još 23 farme koje su u sastavu izabranih kompanija.

Više o konferenciji možete pročitati na sajtu PKS-a.

Komentari