U Vojvodini planirano pošumljavanje 174 hektara zemljišta

U Vojvodini planirano pošumljavanje 174 hektara zemljišta

Na teritoriji AP Vojvodina raspisan je Konkurs za dodelu sredstva iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava. Cilj konkursa je povećanje površina pod šumama, širenje mreže šumskih puteva i unapređenje rasadničke proizvodnje.

Šuma - © Pixabay

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 135.100.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 174,00 hektara za sve oblike svojine, u ukupnom iznosu do 25.100.000,00 dinara.

2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 25 kilometara s jediničnom cenom do 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 100.000.000,00 dinara.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.