U hladnim mesecima obratite pažnju na higijenu voćnjaka

Ozimim usevima pogoduje snežni pokrivač koji se formirao u prethodnom periodu. Sa druge strane, voćnjaci pod snegom su naročito ugroženi štetočinama kojima su mlade voćke jedina hrana. Dobra higijena voćnjaka je preduslov za borbu protiv štetočina.

 

Voćnjak pod snegom ugrožavaju štetočine - ©Pixabay

Kraj prošle i početak nove godine obeležilo je nešto toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, praćeno kišom i snegom u višim planiniskim predelima. U drugoj polovini sedmice došlo je do osetnog zahlađenja, pa su u mnogim mestima maksimalne dnevne temperature bile ispod nule. Formiran je snežni pokrivač visine do 13 centimetara, u zapadnim, južnim i centralnim delovima zemlje, dok je na severu snežni pokrivač bio visine između 5 i 8 centimetara.

Snežni pokrivač pružio je dobru termičku zaštitu od niskih temperatura i jakih mrazeva. U sloju zemljiišta u kojem se nalazi korenov sistem ozimih kultura i krmnih leguminoza nije bilo niskih temperatura koje bi ugrozile useve. Padavine zabeležene tokom protekle sedmice biće veoma važne za poboljšanje zimske rezerve vlage u poljoprivrednom zemljištu.

Kako bi stabla u voćnjacima bila zdrava i spremna za proleće i novu vegetaciju, neophodno je tokom zime obilaziti voćnjake i preduzeti sve neophodne mere.

Jedan od najvažnijih koraka jeste zaštita od zimskih štetočina, prvenstveno glodara, jer oni mogu prouzrokovati velike štete. Oštećenja koja glodari mogu napraviti često dovode do slabljenja i sušenja voćaka.

Mlade voćnjake naročito ugrožavaju miševi i zečevi, jer su mlade sadnice jedina hrana do koje mogu doći tokom zime. Iz ovog razloga veoma je važno održavati dobru higijenu voćnjaka.

Dobra higijena voćnjaka podrazumeva redovno uklanjanje svega u šta se životinje mogu zavući i šta im može poslužiti kao sklonište. Miševi, na primer, prave skloništa u ostacima pokošene trave.

Grane koje ste odstranili zimskom rezidbom ili ostatke poslednjeg košenja, morate ukloniti iz voćnjaka, kako biste sprečili da štetočine u njima prave svoja skloništa.

Izvor: RHMZ

Komentari