Novo otkriće: Biljke mogu da komuniciraju između sebe

Novo otkriće: Biljke mogu da komuniciraju između sebe

Što ih bolje poznajemo, to ćemo moći bolje da ih razumemo. Novo istraživanje sa pokazalo je da biljke mogu međusobno da komuniciraju kada ih napadaju štetočine.

Novo otkriće: Biljke mogu da komuniciraju između sebe- © Agromedia

Studija je pokazala da biljke mogu da podele poruke u obliku hemikalija koje se prenose u vazduhu, poznate kao isparljiva organska jedinjenja (VOC), koja prenose informacije među biljkama.

Andre Kessler, profesor ekologije i evolucijske biologije u „Cornell“-u, i njegov tim fokusirali su se na praćenje života Solidago altissima, vrste goldenrod biljke koja se kod nas zove još zlatna šipka, zlatno pero ili živa trava. Pratili su ponašanje biljaka i ponašanje bube koja se hrani listovima.

Ono što su otkrili spada u kategoriju velikih otkrića.

Kada su pod opsadom i napadom buba, miris biljaka koji nosi VOC postaje sličniji. “Dakle, biljke se sporazumevaju na istom „jeziku“ ili istim znakovima upozorenja da bi slobodno delile informacije”, rekao je Kessler.

Istraživanjem je utvrđeno da okolne biljke hvataju upozoravajući VOC i pripremaju se za najavljenu pretnju, kao što je dolazak štetnog insekta.

Novo otkriće: Biljke mogu da komuniciraju između sebe - © Pixabay

“Ono što vrlo često vidimo, kada biljke napadnu patogeni ili insekti, to je da one menjaju svoj metabolizam”, rekao je Kessler. “Ali to nije slučajna promena. Ustvari, te hemijske i metaboličke promene pomažu im da se nose sa napadačima. To je vrlo slično našem imunološkom sistemu: iako biljke nemaju antitela poput nas, mogu da se bore sa prilično jakom hemijom.”


Ta hemija uključuje odbrambena jedinjenja VOC. Na primer, neki od VOC-a mogu da privuku grabljive insekte ili parazite, da ih ubiju i da spasu biljku.

Ovakva otkrića mogu da imaju praktičnu primenu širom sveta

“Dugo su ljudi razmišljali o tome i počeli relativno skoro da koriste interakciju biljka-biljka u organskoj poljoprivredi, a za zaštitu useva “, rekao je Kessler. Sa ovim novim otkrićem to možemo da podignemo na viši nivo.


Ceo tim je trenutno uključen u rad na sistemu u Keniji koji je razvio Međunarodni centar za fiziologiju i ekologiju insekata, a kako Kessler navodi, taj sistem se zasniva na manipulisanju protoka informacija između biljaka, kako bi se uspostavila bolja kontrola štetočina na kukuruznim poljima.


 Izvor: Sciencedaily

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica