AKTUELNO: Subvencije za preradu mleka i mesa u iznosu od 50%

AKTUELNO: Subvencije za preradu mleka i mesa u iznosu od 50%

Objavljen je drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije. Predmet ovog Javnog poziva usmeren je na primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti, proizvodnje mleka, proizvodnje mesa, pčelarstva i akvakulture. Konkurs traje do 23. februara 2022.godine.

Traktor - ©Agromedia

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji pruža mogućnost dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 % kreditno finansiraju iz kredita sa poslovnim bankama uz svega 10% sopstvenog učešća, za realizaciju projekata.

Bitni uslovi za konkurisanje:

1. Sektor mesa i mleka – da u Registru odobrenih objekata kod uprave za veterinu ima prijavljen objekat i odgovarajući stočni fond, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo
2. 5 do 1.000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja
3. Objekat za akvakulturu upisan u Registar, kao i Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata

Više o ovom konkursu možete pogledati ovde.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica