Čak petina proizvedene hrane u svetu se baca

Čak petina proizvedene hrane u svetu se baca

Čak jedna petina proizvedene hrane u svetu baca se zbog neracionalne upotrebe i trošenja, kao i neefikasne proizvodnje hrane, zaključak je istraživanja koje je sprovedeno na Univerzitetu u Edinburgu.

Bacamo petinu hrane koju proizvedemo - © Pixabay

Istraživanje je pokazalo da svetska populacija kupuje i koristi oko 10% više hrane nego što joj je potrebno, dok se skoro 9% hrane baca ili stoji dok se ne pokvari.

Ljudi u svetu se na različite načine ohrabruju da jedu manje životinjskih proizvoda, da smanje otpad i da ne prekoračuju nutricionističke potrebe. To bi, kako naučnici tvrde, doprinelo da se trend bacanja hrane smanji.

Smanjenje milijardi tona otpada može da popravi trenutnu situaciju i da utiče da u budućnosti svi imaju pristup zdravoj i hranljivoj ishrani. Na taj način se ujedno može smanjiti zagađenje životne sredine.
 

Najneefikasniji proces jer proces proizvodnje hrane životinjskog porekla - © Pixabay

Za istraživanje su korišćeni podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO). Istraživači su ispitivali s jedne strane poljoprivrednu proizvodnju u koju spadaju berba i sadnja određenih useva, a s druge strane količinu potrošene hrane koja je proizvedena od tih useva. Na taj način izračunali su gubitke do kojih je došlo usled neiskorišćenih useva.

Skoro polovina ubranih useva (2,1 milijarda tona) biće bačena zbog neracionalnog korišćenja i trošenja hrane i neefikasne proizvodnje.

Proizvodnja stoke je najneefikasniji proces sa gubicima od 78% ili 840 miliona tona hrane. Istraživanje pokazuje da se u proseku utroši 1,08 milijardi tona useva da bi se proizvelo 240 miliona tona hrane životinjskog porekla kao što su meso, mleko i jaja.


Kako ova pojava utiče na glad u svetu pogledajte u videu:

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica