Majska anketa #2: Koju rasu goveda vi uzgajate?

Majska anketa #2: Koju rasu goveda vi uzgajate?

U Srbiji su trenutno među najpopularnijim rasama goveda Holštajn i Simental. Vodeće prednosti ovih rasa su sledeće: Holštajn rasa je izuzetno mlečna, dok je Simental bolja kao tovna bez obzira na zadovoljavajuću mlečnost.

 

U drugoj anketi koja je na našem sajtu trajala tokom maja imali smo za cilj da u našoj publici istražimo da li su ove rase zaista najzastupljenije.

Posle nedelju dana prikupili smo 31 odgovor i ovi rezultati potvrdili su da su na našim područjima ove rase najzastupljenije.

Na prvom mestu nalazi se Simentalska rasa za koju se odlučilo 51.61% anketiranih.

Odmah iza nje je Holštajn – frizijska rasa sa 22.58% anketiranih.

Sa 4 osvojena glasa na trećem mestu je rasa Hereford, dok su na četvrtom i petom mestu rase Angus (9.68% odgovora) i Šarole (3.23% odgovora).

Svim učesnicima se zahvaljujemo na odzivu.

Za slične sadržaje, nove ankete i raznovrsne poljoprivredne priče posetite Agromedia YouTube i Instagram kanale.


Na našem sajtu pitanje u okviru ankete objavljuje se početkom svake nedelje, i tiče se različitih tema iz poljoprivrede.

Podelite svoje mišljenje na zadatu temu, iznesite svoj stav!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica