Monilija NAJOPASNIJA bolest voćaka – Evo kako da je SUZBIJETE

Monilija NAJOPASNIJA bolest voćaka – Evo kako da je SUZBIJETE

U fenofazi cvetanja, zasadima koštičavog voća breskve, kajsije, šljive, višnje i trešnje preti opasnost od monilioze cveta koju prouzrukuju gljive iz roda monilija. Gljive iz roda monilinija infekciju ostvaruju preko cveta.

Da bi se infekcija ostvarila neophodno je da bude vlaženje cveta u temperaturnom opsegu od 22 do 25°C u trajanju od 3h. Infekcija se može ostvariti i na nešto nižim temperaturama ali je potrebno da vlaženje bude duže.

Dobro je poznato da ukoliko dođe do infekcije može doći do sušenja cvetova, grana i grančica što se kasnije direktno projektuje na prinos odnosno zdravstveno stanje biljke.

Obzirom na navedene činjenice zaštita koštičavog voća od prouzrokovača monilioza predstavlja neizostavnu meru zaštite u celokupnoj meri zaštite koštičavog voća. Preporuka je da se obavi jedno do tri tretiranja od početka cvetanja do kraja cvetanja odnosno precvetavanja.

Kompanija Galenika – Fitofarmacija za zaštitu zasadi koštičavog voća od prouzrokovača monilioze cveta voćarima preporučuje efikasno rešenje i to fungicide Neon ili Pehar iz grupe anilinopirimidina u slučaju nižih temperatura tokom cvetanja ili fungicide Akord ili Sekvenca ako je tokom cvetanja toplije. Pored pravovremene zaštite neophodno je i sporvoditi i kvalitetnu ishranu zasada koštičavih voćaka za tu namenu, stručan tim Galenike – Fitofarmacije poručuje primenu kombinacije Foligal bor 150 i Foligal Zn 700.

Foligal bor ima ulogu da pomogne boljoj oplodnji cvetova dok Foligal Zn 700 služi za bolji rast listova. Bitno je naglasiti da se u fenofazi cvetanja ne primenjuju insekticidi u cilju očuvanja polinatora i da se tretiranja obavljaju u večernijm časovima kada je aktivnos pčela smanjena.

Sponzorisan članak, Galenika – Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica