Kako da PRIRODNO ishranite biljke i postignete odlične rezultate

Kako da PRIRODNO ishranite biljke i postignete odlične rezultate

Azot je važan element koji pospešuje rast i razvoj biljka, a to znaju i poljoprivrednici i zato svake sezone u okviru pripeme za setvu, planiraju i nabavku đubriva. Azotna đubriva, ne samo da su skupa, već deluju jednokratno, što znači da ne mogu da pokriju sve razvojne faze biljaka. Kada koristimo mikobiološka đubriva, na jedan potpuno prirodan način vršimo ishranu biljaka i fiksaciju azota u zoni korena biljke. Na ovaj način ne samo da biljke dobijaju i same koriste azot tokom čitave vegetacije, i to onaj koji se nalazi u njihovoj neposrednoj okolini, već se i vrši obogaćivanje zemljišta ovim elementom. 

Upravo zato, stručnjaci iz kompanije Biofor System koriste hladne zimske dane da u različitim mestima održe prezentacije i tako poljoprivrednike upoznaju sa svojim proizvodima i načinima njhovog korišćenja.

Mirjana Pavić je pre nekoliko dana svoju prezentaciju održala u Padini, pred prepunom salom a reč je pre svega bila o BTZ tehnologiji.

BTZ tehnologija ili  Biološki tretman zemljišta je potreban za svakoj biljnoj vrsti jer se sva tehnologija proizvodnje odvija u istom klimatu. A to su  proleća koji imaju dosta naglu smenu toplo-hladnih intervala.

Tokom leta, u julu svedoci samo prisustva visokih temperatura sa deficitom padavina, što može da donese dosta problema proizvođačima kukuruza.

Kod pšenice je slična situacija jer kada ona naliva, takođe znaju da budu visoke temperature koje bukvalno preseku nalivanje. Zrna ostaju štura. a  izostaje kvalitet i prinos.

Sa BTZ tehnologijom dobijamo zdrave i srećne biljke, ujedno se popravlja se i kvalitet i kvantitet.

Kod pšenice važne su mlinarsko – pekarske osobine što podiže cenu u otkupu.

Iako je BTZ nova tehnologija poljoprivrednici je razumeju. U svakodnevnom kontaktu sa poljoprivrednicima , stručnjaci iz kompanije Biofor system, prenose im iskustva i znanja, a istovremeno ih savetuju kako da pravilno i pravovremeno primene njihove preparate i postignu rezultate sa koji će se ponositi.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica