Svet poljoprivrede Prodavnica

Đubrivo za brži porast biljaka i veću lisnu masu (pogodno i u organskoj proizvodnji)

Svaki proizvođač zna da je ulaganje u kvalitet biljka veoma bitna stvar u ratarskoj proizvodnji. Zato kada razmišlja na koji način on može da utiče na taj kvalitet, odgovor je naravno dobro đubrivo. I to đubrivo koje će uticati na veću lisnu masu i na brži porast, ali koje se može koristiti i u organskoj proizvodnji. To đubrivo je onda pravi izbor.

Na parceli našeg domaćina u Novom Bečeju posejan je kukuruz. Na ovim njivama primenjeno je novo startno mikrogranuklisano i mikrobiološko đubrivo Unimax. Ovo đubrivo pre svega ima ulogu da poboljša ishranu gajenih biljaka u početnim fazama rasta i razvića i dalje utiče na pokretljivost makroelementa u prvom redu azota i fosfora.

I pored sušnog dela vegetacije, kako kaže naš proizvođač Steva Popov, uspeli su da pomognu biljakama kukuruza i podstaknu im rast i bujnost. Biljke kukuruza su porasle do 10 cm u visinu i vizuelno su parcele na kojima je primenjeno đubrivo Unimax značajno drugačije i bujnije. A kako je u tom delu Banata suncokret veoma zastupljena kultura, proizvođač Steva Popov se odlučio da pored kukuruza đubrivo Unimax primeni i u suncokretu.

Na svim parcelama primenjivana je ista agrotehnika, kako na onim gde korišćeno đubrivo, tako i na onima koje su uzete kao kontorlne gde nije dodavano ovo đubrivo. Tamo gde je primenjeno đubrivo Unimax u količini od 20 kg/ha setva je obavljena 3. aprila ove godine.

Đubrivo koje podstiče rast kukurza - © Agrounik 

Dipl. inž. Miloš Blagojević iz kompanije Agrounik ističe da Unimax sadrži kombinaciju različitih sojeva bakterija koja uspešno rastvaraju teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota, fosfora i mikroelemenata u fosforu. Odlične rezultate postiže na zemljištu koje je bogato organskom materijom i na zemljištima koja imaju problem sa viškom fosfora. 

Primenom startnog đubriva Unimax biljke su krupnije, odnosno većg habitusa što se i vizuelno da primetiti na primeru korenovog sistema koji je krupniji, razgranatiji i moćniji. Takođe, nadzemni deo biljke je viši i sa većom lisnom masom što će na kraju rezultirati i većim prinosom.

Đubrivo Unimax se koristi u ratarstvu i povrtarstvu u dozi od 20 kg/ha, ali i u voćarstvu prilikom podizanja voćarskih zasada. Reč je o sertifikovanom đubrivu koje se može koristiti i u organskoj proizvodnji. Tako da primenom ovog đubriva dobićete brži i ujednačeniji porast gajenih biljaka u početnim fazama razvića. Bolje ukorenjavanje biljaka, veću otpornost na štetne uslove, bolju ishranu tokom vegetacije, veću mikrobiološku aktivnost i potencijalno veću plodnost zemljišta, a to će u krajnjem slučaju rezultirati i većim prinosom gajenih biljaka.

Sagovornici: dipl. inž. Miloš Blagojević, Agrounik
Steva Popov, proizvođač iz Novog Bečeja

Komentari