Svet poljoprivrede Prodavnica

Vinogradari OVO trebate da znate o postavljanju KOLJA u vinogradima

Kolje predstavlja oblik naslona u vinogradima koji se koristio od davnina. Veoma je važno vinogradarima jer kada je u pitanju čokot niskog stabla predstavlja mu stalnu potporu, a kod onih visokog stabla obezbeđuje neometano formiranje uzgojnog oblika čokota. Kako će vinogradari postaviti kolje je veoma značajno za budući vinograd, jer između ostalog od toga zavisi i ujednačenost razmaka u istom, s obzirom da služi i za obeležavanje sadnih mesta.

VinogradFoto:Agromedia

Kako se postavlja kolje?

Neposredno uz svaki čokot pobija se po jedan kolac. Kolje se pobija u dubini od 30 do 40 centimetara u zemlju, uvek sa iste strane i u istoj dubini. Rastojanje između kolja i posađenog kalema treba da iznosi od 5 do 10 centimetara. Deo kolja koji se ubacuje u zemlju može da se blago nagori na vatri i time se postiže njegovo duže trajanje.

Kolje mora da bude dugačko i jako. Dužina treba da se kreće od 120 do 200 centimetara, sve zavisi od uzgojnog oblika. Okvirna debljina kolja treba da iznosi oko 6 centimetara.

Kolje je neophodno postaviti pre same sadnje kalemova ili eventualno tokom sadnje. Kada su u pitanju ravni tereni, kolje se postavlja sa severne strane kako bi se ublažio negativan uticaj vetrova, a ako su tereni pak sa nagibom pobija se sa gornje strane čokota kako bi se ublažila erozija, odnosno spiranje padavinama.

Najkasniji period kada se može izvršiti postavljanje je odmah nakon sadnje kada su lastari dobro uočljivi. Materijali od koga se ovaj naslon može izrađivati su drvo, trska, armiran beton ili plastika. Uvek je bolje izabrati kolje od cepane, nego od rezane građe.

Preporuka je da se kolje postavlja pomoću hidrobura jer je lakše, a pritom se obezbeđuje i dotok vode.

VinogradFoto:Agromedia

Važno je pravovremeno postavljanje kolja jer ukoliko ono nije ubačeno, usled vetrova jačeg intenziteta onemogućeno je uspostavljanje uzgojnog oblika pri čemu se javljaju štete u vinogradima.

Zbog čega je još kolje bitno?

Kolje predstavlja jedini naslon za ovu kulturu u uskorednim vinogradima, dok je u špalirskim važno zbog ostvarivanja uspravnog stabla i sprečavanja deformacija istog usled mehanizacije.

Komentari