Vesti – Zadruge očekuje usklađivanje sa novim Zakonom

Vesti – Zadruge očekuje usklađivanje sa novim Zakonom

Novi Zakon o zadrugama, koji su zadrugari čekali bezmalo četvrt veka, stupio je na snagu 7. januara, ali zbog praznika njegova praktična primena počinje ovih dana. Prvo što zadružni pokret mora da uradi jeste usklađivanje sa novim Zakonom, za šta je propisan rok do kraja ove godine.

Prema rečima sekretara Zadružnog saveza Vojvodine, Jelene Nestorov, pre svega je reč o upodobljavanju osnivačkih dokumenata novim propisima.
 

Jelena Nestorov, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine - © Foto: Petar Kočić

Sve zadruge će morati da usvoje nova pravila i novi ugovor, odnosno, da izvrše izmene i dopune svojih osnivačkih akata i, prema potrebi, da donesu druge odluke, te da ih potom prijave Agenciji za privredne registre, čime se okončava postupak usklađivanja“, objašnjava Jelena Nestorov.
 

Radisav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine - © Foto: Petar Kočić

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, Radislav Jovanov, poziva zadrugare da taj posao što pre obave: „Obično se redovne godišnje skupštine u zadrugama održavaju do kraja marta, pa bi bilo dobro da tada usvoje nova akta, jer za dalji rad, posebno za konkurisanje za IPARD fondove Evropske unije, nužno je što pre da se pravna akta usklade sa zakonskom regulativom“, ističe Jovanov.
 

Zadruge će morati da usvoje nova pravila i nov ugovor, odnosno, da izvrše izmene i dopune svojih osnivačkih akata i, prema potrebi, da donesu druge odluke, te da ih potom prijave Agenciji za privredne registre, čime se okončava postupak usklađivanja.

Pored toga što je konačno definisana zadružna imovina, novi Zakon će ponovo omogućiti da zadruge postanu glavni stub razvoja sela. „Količina i kontrola kvaliteta proizvoda je uslov bez koga se na tržištu više ne može ništa napraviti, a zadruge su jedini način da mali proizvođači taj uslov ispune“, kaže direktor Zemljoradničke zadruge „Beška“ Dragan Lončar.
 


Dragan Lončar, direktor Zemljoradničke zadruge „Beška“ - © foto: Petar Kočić

„Zakon konačno omogućava da se na zadružnoj imovini, koju su generacije stvarale, urade ozbiljnije investicije, jer sada ta imovina može biti zalog kod finansijskih institucija za dobijanje kredita kojim će se finansirati ostvarenje novih ideja. Tako novi Zakon o zadrugama omogućava da se u našem selu uradi mnogo toga što nam nedostaje i da život u Beškoj učinimo interesantnijim za mlade koji žele da žive od poljoprivrede. Planiramo da u našoj zadruzi razvijamo i druge sektore zadrugarstva kao što su saobraćaj i zdravstvo. Imamo nameru da ustanovimo ogranak socijalnog dela zadruge jer u selu nedostaje gerontološka služba, a sve je više starih sugrađana“, dodaje Lončar.
 

Marijan Davčik, direktor ZZ „Voćko“ iz Tavankuta - © foto: Petar Kočić


Direktor ZZ „Voćko“ iz Tavankuta, Marijan Davčik, smatra da je novi Zakon o zadrugama tek opšti okvir i prvi korak da stignemo Evropu u ovoj oblasti: „Još neko vreme trebalo bi da prođe, pa da naše zadrugarstvo uznapreduje. Vidimo da je na Zapadu, posebno u Italiji, zadrugarstvo toliko napredovalo da imaju svoje banke, pogone za preradu, pa i trgovinske lance. Mislim da najpre same naše zadruge moramo da podignemo na viši novo, pa tek onda da počnemo da razmišljamo o takvim investicijama i složenijim oblicima udruživanja.“
 


Pored toga što je konačno definisana zadružna imovina, novi Zakon će ponovo omogućiti da zadruge postanu glavni stub razvoja sela.

U novom Zakonu o zadrugama načelno su predviđeni državni podsticaji za razvoj zadrugarstva, pa predsednik Zadružnog saveza Srbije, Nikola Mihailović, od nadležnih očekuje da donesu takve mere. Zadrugama nisu potrebne donacije i milostinja nego beskamatni kredit. Takođe očekujemo i poreske olakšice i oslobađanje novoosnovanih zadruga od fiskalnih obaveza bar dve godine, da im se da malo vremena da krenu sa nekim poslom i da stanu na noge“, državi poručuje Mihailović.
 

Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije © foto: Petar Kočić

On još kaže da će, pored svakodnevnog poslovnog povezivanja zadrugara i zadruga, zadružni pokret u Srbiji ubuduće najviše raditi na medijskoj promociji zadrugarstva. Jer kada se naši ljudi uvere da ima zadruga koje rade dobro i na korist svojih članova i zajednice, tada se mnogo radije odlučuju da i sami osnuju zadrugu.

Kakve nam novine donosi novi zakon o zadrugama?

Sagovornici:
Jelena Nestorov, sekretara Zadružnog saveza Vojvodine
Radislav Jovanov, Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine
Dragan Lončar, direktor Zemljoradničke zadruge „Beška“
Marijan Davčik, direktor ZZ „Voćko“ iz Tavankuta
Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije

Fotografije: Petar Kočić

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica