Česte štetočine koje napadaju tuje

Česte štetočine koje napadaju tuje

Jedna od najčešće sađenih tuja – Thuja occidentalis „smaragd“, je kultivar američke (zapadne) tuje. Prema nekim podacima, kultivisana je još u 19. veku, a ime je dobila po boji četina koja je smaragdna. U toku zime četine blago potamne, ali već u proleće dobijaju karakterističnu boju.

Tuja - © Pixabay

Što se visine tiče, smaragd naraste i do šest metara. Atraktivna je i kao soliterna biljka, a posebno je interesantna za linearnu sadnju.

Posljednjih godina intenzivno propada, suši se delimično ili potpuno. Ovo intenzivno propadanje uzrokuju pojedine vrste insekata i gljivična oboljenja.

Tujin krasnik (Palmar festiva) je česta štetočina koja napada mlađe i starije primerke tuje. Veličine je do 10 mm. Jaja polaže tokom proleća. U početku se može primetiti zadebljanje na tanjim delovima stabljike, ispod kojih se nalaze bele spljoštene larve. Deo stabljike iznad zadebljanja fiziološi slabi i polako se suši, pošto larve izgrizaju stabljiku, pri tom čineći nepravilne hodnike pod korom. Daljim tokom napada dolazi do sušenja vršnih delova biljke, zeleni delovi izbojaka polako blede, zatim poprimaju svetlosmeđu boju od unutrašnjeg dela grane prema periferiji, te se na kraju osuši cela grana.

Šimširov plamenac masovno napada žive ograde – Evo kako ga sprečiti

U cilju zaštite potrebno je u proleće ukloniti zaražene grane i obavezno ih spaliti. Tretiranje insekticidima (akt. supstanca abamektin) preventivno tokom maja, a ukoliko dođe do napada tretiranje ponoviti i do tri puta u toku sezone pri suvom vremenu u intervalima od 45 dana.

Lišće tuje - © Pixabay


Potkornjaci (Phloeosinus) spadaju u najopasnije štetočine. Napadaju stabla fiziološki slabe kondicije. Odrasle jedinke buše rupe na kori stabla, te pod korom, na dubini od oko 5 mm, obrazuju mesto kukuljenja. Ovi insekti se ubušuju u rašlje grana, gdje se hrane, te na tom mestu možemo videti piljevinu i smolu. Iznad tog mesta dolazi do sušenja vrhova grane. Ako dođe do uspešnog ubušivanja u stablo i osnivanja novoga legla, opstanak čitave biljke je pod znakom pitanja.

U cilju zaštite odstraniti napadnute delove stabla, te spaliti. Ako su potkornjaci već osnovali leglo, potrebno je uništiti (spaliti) cijelo stablo da ne bi došlo do širenja zaraze.

Ovih 7 insekata uništavaju štetočine u vašoj bašti


Tujin moljac-miner (Argyresthia thuiella) je mali noćni leptir veličine oko 5 mm. Gusenice su duge oko 5 mm, žive u izbojku i aktivne su zimi kada je temperatura iznad 0°C. Napadnuti izbojci izgledaju prozirni (minirani su). Unutar izbojka nalazi se žutozelena malena gusenica koja na bazi oštećene grančice napravi izlaznu rupu, što uzrokuje sušenje cele grane od vrha do spoja sa deblom. U cilju zaštite, ukoliko se primete da listovi žute, na pojedinim granama, granu treba odmah odseći ispod mesta bušenja kore. Suzbijanje se vrši insekticidima (sintetski piretroidi, abamektin) u doba leta moljaca pri suvom vremenu.

Da li ste znali da su mravi veoma korisni insekti u bašti?


U cilju preventivne i zaštite u toku napada, pored redovnog tretiranja insekticidima, pomaže i povremeno zalivanje vodom celih biljaka (tuširanje), koje će naravno biti nekoliko dana pre ili posle hemijskog tretiranja (nikako i jedno i drugo). Zalivanje cele biljke obaviti rano ujutru ili kasno uveče. Redovnim prihranjivanjem i navodnjavanjem pomažete samoj biljci da se bolje zaštiti i regeneriše.

Autor: Davor Lahovski, mr ing. pejzažne arhitekture i hortikulture

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica