Upotrebom đubriva do zdravije biljke i plodnijeg zemljišta

Upotrebom đubriva do zdravije biljke i plodnijeg zemljišta

Po definiciji hemija je prirodna i eksperimentalna nauka koja se bavi proučavanjem građe, osobina i promena supstanci, kao i zakona po kojima se te promene dešavaju. Hemija dakle zauzima centralnu poziciju među prirodnim naukama, a nas posebno zanima njen udeo u biologiji. Hemija se može podeliti po različitim principima na teorijsku, analitičku, neorgansku, organsku, fizičku hemiju, a nama je naročito značajna biohemija i agrohemija.

Đubrivo za kvaliteniju biljku - © Pixabay 

Biohemija, ili hemija života direktno čini vezu između biologije i hemije i na molekularnom nivou proučava sve životne procese. Ona se bavi istraživanjem gradivnih elemenata, prometa materije i enrgije, genetskog koda, sintezom proteina, transportom kroz ćelijsku membranu. Agrohemija za cilj ima upoznavanje sastava zemljišta, i fizičko hemijskih procesa koji se odvijaju u okviru njegove čvrste i tečne faze, kao i na samoj graničnoj površini ovih faza. Agrohemija se bavi plodnošću zemljišta, kako potencijalnom, tako i stvarnom, odnosno trenutno dostupnom za biljke.

Dakle, na biohemijske procese u listu možemo najbrže i najdirektnije da delujemo sredstvima za folijarne aplikacije, najčešće biostimulatorima iz FITOFERT palete proizvoda – FF Bioflex-L, FF Humistart, FF Humisuper Plus, FF Aminomax, FF Aminoflex…), dok na agrohemijske parametre delujemo kroz zemljište i to osnovnim sredstvima ishrane (NPK), oplemenjivačima zemljišta (Fitofert pH Plus), vodotopivim i biostimulativnim proizvodima kroz sistem kap po kap… Sredstva prihrane, kako je pomenuto, mogu se koristiti preko korena i preko lista gajenih biljaka i oba ova načina se međusobno upotpunjuju i čine sinergijske efekte između biohemijskih i agrohemijskih procesa.

Pored važnosti odabira kompozicije biljnih nutrijenata i vremena primene istih po fenofazama razvoja, jako je bitno obratiti pažnju na još dva parametra koji se mogu takođe podvesti pod hemijske, a to su pH vrednost, odnosno kiselost i EC vrednost, odnosno koncentracija disosovanih jona u rastvoru. Tu dolazimo do najčešćih odstupanja i do najčešćih uzroka nastajanja gotovo svih abnormalnosti u morfologiji biljaka i nečega što dovodi do pojave bolesti i štetočina, kao i smanjenja tolerantnosti ka abiotskim faktorima kod gajenih biljaka.

Đubrivo za kvaliteniju biljku - © Agromedia 

Dakle veoma čest slučaj u praksi je previsoka pH vrednost zemljišnog rastvora, a posebno kada se za zalivanje koriste tvrde, ili karbonatne vode. Tada i pored inicijalno kiselog zemljišta raste pH vrednost i kompromituje usvajanje glavnih biljnih nutrijenata, što se najpre manifestuje malformativnim promenama na listu, zatim hlorotičnim, a na kraju i nekrotičnim simptomima. Odnosno listovi biljaka bivaju prvo deformisani, zatim počinju da menjaju boju, na kraju deo lisne mase odumire. Takvi listovi bivaju podložni napadu fitopatogena, štetočina, ali su i manje tolerantni na abiotske faktore i stresne uslove.

Visoka pH vrednost se indirektno rešava regulacijom onog drugog parametra EC-a, odnosno kontrolom koncentracije FITOFERT vodotopivih hraniva, jer pomenuta sredstva poseduju rezidualnu kiselost. U 0,1%-tnom rastvoru FITOFERT kristali (FF Kristal 10:40:10, FF Kristal 4:10:40, FF Tomato, FF Pepper, FF melon, FF Berry…) daju i do 1,5 stepeni nižu pH vrednost u odnosu na slične formulacije drugih proizvođača. Ukoliko pomenuto svojstvo ne može da obezbedi dovoljno nizak nivo pH vrednosti, pribegava se upotrebi jedinstvenog proizvoda pod nazivom FITOFERT pH Green.

Ovo sredstvo snižava pH, dakle zakišeljava rastvor istovremeno snižavajući EC (jedinstvena funkcija) i istovremeno sprovodi helatizaciju mikroelemenata u zemljišnom rastvoru. Obično ga treba dodati oko 10% u odnosu na FITOFERT kristalna vodotopiva hraniva (sa hranivima drugih proizvođača i više), dok u pojedinim slučajevima izrazito tvrdih voda, kao i acidofilnih biljaka (borovnica) količina može biti i višestruko uvećana.

Đubrivo za kvaliteniju biljku - © Agromedia 

Sledeće sredstvo za podizanje pH vrednosti je FITOFERT pH Plus koji predstavlja kombinaciju kalcijuma, magnezijuma i bora, kao tri esencijalna i gotovo uvek deficitarna elementa ishrane biljaka na pomenutim ispošnjenim zemljištima. Doza primene se kreće najčešće od 500 do 1000 kg/ha, a vreme primene je u osnovnoj obradi, ili početkom vegetacije. Zbog mikronizirane pa granulisane sirovine ovaj proizvod se odlikuje komfornom primenom, dobrom distribucijom i dobrom efikasnošću, a može se koristiti u duplo redukovanoj količini i na zemljištima koja nisu kisela. Tada se preporučuje 200-300 kg proizvoda po hektaru, a može se koristiti u svim proizvodnjama, pa čak i u ratarskoj.

Izazova u poljoprivrednoj proizvodnji je mnogo, naročito u godinama kao što je tekuća. Pomoć FITOFERT đubriva različitih formulacija je neophodna gajenim biuljkama, te je i naš apel proizvođačima da ih u zavisnosti od fenofaza razvića primene u cilju poboljšanja kondicionog stanja biljaka.

Sponzorisani članak
Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac
Telefon: 034 308 000
Fax: 034 308 000
E-mail: marketing@agromarket.rs
Web adresa: www.agromarket.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica