Stočni grašak – bogat izvor proteina

Stočni grašak – bogat izvor proteina

Usled klimatskih promena koje se ogledaju u neravnomernom rasporedu padavina a kao posledica javljaju se redovne letnje suše. Rešenje ovog problema leži u uvođenju novih ratarskih vrsta koje daju zadovoljavajuće prinose u uslovima nedovoljne količine padavina.

 

Stočni grašak - © Creative Commons/ By Betty Cai (Own work)

 

Stočni grašak je vrsta koja se uspešno gaji kao ozimi i prolećni usev i a njegovo zrno je veoma bogato proteinima. Ranije sazreva od soje i daje sigurniji prinos zrna u sušnim godinama.

Stočni grašak se u zavisnosti od dela biljke koji se koristi, deli na krmni i proteinski grašak. Krmni grašak se odlikuje bujnom nadzemnom biomasom, kosi se u fazi punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna i koristi u celini, odnosno kao celokupni nadzemni deo biljke. Krmni grašak se gaji kao čist usev ili u smeši sa strnim žitima.

Šta sve odlikuje grašak šećerac

Proteinski grašak, poznat kao grašak za suvo zrno, gaji se isključivo radi zrelog zrna bogatog proteinima i kao čist usev. Usled potpuno drugačije građe biljke ne zahteva potporni usev poput strnih žita. Sadržaj sirovih proteina krmnog graška najviši je u fazi pupuljanja i iznosi oko 25%. Međutim košenje u ovoj fazi razvića se ne preporučuje jer je prinos krme mali, a prava ravnoteža između prinosa krme i sadržaja proteina krme ostvaruje se u fazi punog cvetanja i obrazovanja prvih mahuna.

Ove gljivične bolesti prave velike štete grašku

Ozime sorte krmnog graška ostvaruju prinose preko 45t/ha zelene krme a jare sorte kao što su Junior i Jantar daju prinose oko 40 t/ha krme. Krmni grašak je bogat i aminokiselinama potrebnim za rast i razvoj domaćih životinja a posebno je prisutan lizin.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  Dipl. inž. Ljiljana Vuksanović PSSS Kragujevac

Foto: Creative Commons

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica