Saveti za prihranu strnina i prolećnu setvu kukuruza

Saveti za prihranu strnina i prolećnu setvu kukuruza

Prihrana spada u jednu od naj­važnijih agrotehničkih mera kada je reč o gajenju pšenice. Jedini pravi „recept“ može dati analiza zemljišta, tokom perioda od  januara do februara, na sadržaj nitratnog azota. Blagovremena i precizna doza azota može biti ključni faktor proizvodnje.

Prihrana pšenica - © Agromedia

Prolećne mere nege su suzbijanje korova, štetočina i bolesti, primena regulatora rasta, prihrana preko lista. Sve mere se primenjuju prema potrebi u vremenu i intenzitetu u zavisnosti od stanja useva.

Što se stanja ozimih useva tiče, jesen je bila blaga i usevi su u zimu ušli u dosta dobroj kondiciji. Manjak padavina u toku zime je prilično nadoknađen u toku marta meseca. Strnine su drugi put bile pod snežnim pokrivačem i u dobroj su kondiciji ali obzirom da su u toku zime aktivno vegetirale i potrošile azot iz površinskog sloja zemljišta potrebne su nešto veće količine azotnih hraniva u prihrani sa kojom se može odmah početi, jer kad se sneg narednih dana naglo otopi,
mehanizacija neće moći dugo da uđe u parcele i biće kašnjenja ovom obaveznom agrotehničkom merom.

Na terenu se uočavaju i pregusti usevi ozimina, jer su setvene norme povećane u strahu od lošije klijavosti prvenstveno semenom iz ambara, pa postoji problem poleganja useva. Dovoljno je da se stvore nepovoljni vremenski uslovi u periodu između klasanja i zrenja, da dođe do velikog podbačaja u proizvodnji.

Poleganje je uslovljeno preteranim izduživanjem in­ternodija, naročito prve i druge, pa ovo na vreme treba sprečiti. Pri đubrenju na takvim parcelama redukova­ti količinu azota i vrlo obazrivo prihranjivati, a po potrebi isključiti prolećnu prihranu. Ukoliko su usevi pregusti obavezno primeniti drljanje ili tretirati nekim preparatom– regulatorom rasta koji deblja i jača stablo biljke.

Kukuruz - © Pixabay

Prolećna setva 2018. god. kukuruza, suncokreta, krom­pira će očigledno kasniti, potrebno je da se zemljište prosuši da se stvore uslovi da se može ući u predse­tvenu pripremu i samu setvu.

Sa pripremom zemljišta za prolećnu setvu, odnosno s polj­skim radovima krenuti kad to vodno vazdušni režim dozvoli, bez obzira na kalendarski period. Fini se­tveni sloj obaviti lakim, jednofaznim oruđima, kada temperatura zemljišta bude 10–12ºC.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: mr ratarstva Ljiljana Vuksanović PSSS Kragujevac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.