Šampionski hibridi kukuruza

Šampionski hibridi kukuruza

Jedan od faktora koji bitno utiče na visinu prinosa kukuruza jeste odabir semena. Kompanija Pioneer predstavlja dva hibrida nove generacije uz pomoć kojih ćete ostvariti šampionske prinose.

Hibridi kukuruza kompanije Pioneer - © Agromedia

Hibrid P0164 FAO grupa 420

Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za polusušne regione. Poseduje odličnu tolerantnost na sušu. Stablo niže sa nižim položajem klipa. Poseduje odličnu čvrstinu stabla i korena. Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage. U sušnim godinama, uz umereno visoke temperature, jedan je od najprinosnijih hibrida.

Preporuka

Vreme setve: temperatura zemljišta 12–15°C.

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm).

Hibrid P0164 kompanije Pioneer - © Pioneer

 

Hibrid P0362 FAO grupa 510

Hibrid nove generacije u srednje kasnoj grupi zrenja. Odlično reaguje prinosom u svim regionima gajenja. Ima odličnu toleranciju na sušu. Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage. Ima jak koren i dobru čvrstinu stabla. U sušnim godinama blizak je prinosom sa hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax®.

Preporuka

Vreme setve: temperatura zemljišta 12–15°C.

Gustina kod setve: 71–75.000 bilj./ha (na 19–20 cm).

Hibrid P0362 kompanije Pioneer - © Pioneer

Sponzorisan članak

PIONEER HI-BRED SRB d.o.o.

Ulica: Olge Petrov 10
21000 Novi Sad
Telefon: +381/21 6742240  
Web adresa: www.pioneer.com/web/site/serbia

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.