OSNOVA visokih prinosa KUKURUZA je usev bez KOROVA – Kako obezbediti ŠIROK SPEKTAR delovanja?

OSNOVA visokih prinosa KUKURUZA je usev bez KOROVA – Kako obezbediti ŠIROK SPEKTAR delovanja?

Da bi ostvarili visoke prinose kukuruza na svojoj njivi, ratari moraju posvetiti pažnju borbi protiv korova koji utiču na njihovo smanjenje. Njivski vijušac, štir, čičak, teofrastova lipica i drugi korovi na njivama moraju biti suzbijeni kako bi se osigurao stabilan prinos kukuruza.

Poljoprivrednik u polju kukuruzaFoto:Adama Media Library

Coltrane® – štiti kukuruz do devetog lista od širokolisnih korova

Coltrane® je nov preparat na tržištu u nastupajućoj 2021. godini koji kompanija ADAMA nudi proizvođačima. To je potpuno nova kombinacija svima dobro poznatih aktivnih materija: dikambe i mezotriona.

Coltrane® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Izrazito je selektivan, fleksibilan po vremenu primene to jest deluje na dva načina: folijarno i rezidualno (preko lista i preko zemljišta) i efikasno deluje na širok spektar korova.

Poljoprivredni proizvođači vrlo dobro znaju za preparate na bazi aktivne materije dikamba. Oni su veoma efikasni na korove i veoma brzo deluju, međutim, imaju ograničenja. Ono se ogleda u tome što je njihovo vreme primene određeno do petog lista kukuruza.

Sa ovim preparatom, kao jednim inovativnim rešenjem, proizvođači imaju fleksibilnost u vremenu primene, odnosno upotrebu preparata sve do 9. lista kukuruza. Na ovaj način je olakšana primena i poljoprivredni proizvođači dobijaju jedno odlično rešenje za suzbijanje svih korova na parceli.

Coltrane® suzbija štir, divlji broć, čičak i veliki broj drugih korova

Coltrane® u sebi ima dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe herbicida koji povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost rezistencije.

Spektar delovanja uključuje: teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), divlji broć (Gallium sp.), troskot (Polygonum aviculare), njivski vijušac (Polygonum convolvulus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), kostriš (Senecio vulgaris), pomoćnicu (Solanum nigrum), običnu gorčiku (Sonchus oleraceus), čičak (Xanthium sp.), ladolež (Calystegia sepium) i mnoge druge korove.

Doza primene preparata je 2 l/ha.

Važno je istaći da je preparat dobre kompatibilnosti sa preparatom Nicogan®. Kombinacija Coltrane® 2 l/ha plus Nicogan® 1,2 l/ha je efikasno i kompletno rešenje za sve korove na parceli, širokolisne i uskolisne.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se stručnom timu kompanije ADAMA.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica