Obratite pažnju na useve pšenice i ječma

Obratite pažnju na useve pšenice i ječma

Stručnjaci preporučuju obilazak parcela sa usevima pšenice i ječma. Na teritoriji Novog Sada primećeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita.

Mlada pšenica © Agromedia

Na području čitave zemlje setva pšenice i nicanje do sada posejanih površina u ovoj sezoni su veoma otežani. Usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze se u različitim fazama razvoja.

Kako zaštititi ozime žitarice od virusnih oboljenja

Jedino usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje. Pojedini usevi iz ovakvog načina proizvodnje nalaze se u fazi dva razvijena lista (BBCH 12). Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uzrokovale su ovakvu situaciju. Najveći problem za poljoprivredne proizvođače predstavlja činjenica da ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, i patogena u uslovima navodnjavanja.

Pregledom useva ječma koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 55% biljaka i pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 4% biljaka.

Stanje sa usevima pšenice

Većina useva pšenice se još uvek nalazi u različitim fazama klijanja. Usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra i koji su imali povoljne uslove za nicanje nalaze se u fazi 2 do 3 razvijena lista  (BBCH 12 do 13). Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp) na 10% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7% biljaka.

Naklijala pšenica može da se koristi u ishrani stoke

Ovakav nivo prisustva simptoma bolesti na pojedinim parcelama upućuje na poseban oprez u narednom periodu. Dalji razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova i treba ga pažljivo pratiti.

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica