Martovska kiša zlata vredna ozimim usevima

Martovska kiša zlata vredna ozimim usevima

Martovska kiša  zlata vredna ozimim usevima - ©Pixabay

Setva strnih žita na teritoriji poljoprivredne savetodavne stručne službe Kraljevo trajala je od 1.oktobra do sve do polovine decembra. U tom periodu zasejano je oko 5.460 hektara, najviše pšenicom – oko 3.900 hektara, ječmom – 550 h, ovsem i raži – 630 h i trikitalom 280 hektara. Setva se odvijala kako su to vremenski uslovi dozvoljavali. U međuvremenu zasejan je još izvestan broj parcela, ali mnogi poljoprivrednici nisu ostvarili planirane površine, pre svega zbog nemogućnosti osnovne obrade zemljšta.

Tokom zimskih meseci na području Kraljeva i okoline nije bilo obilnijih snežnih padavina tako da su ratari strpeli od velikih mrazeva koji bi se štetno odrazili na useve.S rećom  niskih temeratura nije bilo. Kiša, koja poslednjih dana pada u kraljevačkom kraju, prema rečima master inženjera Nenada Nešovića, savetodavca za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kraljevo, dobro je došla ozimim usevima.

„Tokom proteklih sedam dana, kiše je bilo u svim delovima područja rada PSSS Kraljevo. Količine padavina su značajno veće u odnosu na višegodišnji prosek za prvu dekadu marta.Dospele količine padavina značajno će poboljšati zimsku rezervu vlage. Nakon dospelih padavina, kada uslovi vlažnosti dozvole radove u polju, preporuka je da se pristupi korektivnoj prihrani ozimih useva. Dodavanjem đubriva u prolećnom delu vegetacije biljkama se obezbeđuje usvajanje potrebne količine hraniva do kraja vegetacionog perioda.Dobra vlažnost zemljišta  pospeši-    će usvajanje hraniva“, kaže inženjer Nešović.

Martovska kiša  zlata vredna ozimim usevima - ©Pixabay

Prema Nešovićevim rečima na terenu se uočavaju određene bolesti na usevima što treba pažljivo pratiti i na odgovarajući način reagovati.

„Na teritoriji PSSS Kraljevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike (BBCH 30-31: početak rasta stabljike; prvo kolenca). Vizuelnim pregledima useva na lokalitetima Samaila, Bapsko Polje, Mrsać utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp)“, konstatuje Nešović i dodaje da su na pojedinim parcelama simptomi rđe prisutni na nivou praga štetnosti.

„Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi utvrđivanja faza razvoja i prisustv simptoma bolesti. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma rđe na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida“, savetuje Nešović.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica