Koje su prednosti upotrebe sertifikovanog semena u biljnoj proizvodnji

Koje su prednosti upotrebe sertifikovanog semena u biljnoj proizvodnji

Kvalitetno seme veoma je važno za kako za očuvanje semenarstva na visokom nivou tako i za stabilne prinose. Kako bi se ovo ispunilo neophodno je koristii kvalitetno, sertifikovano seme.

Ilustracija: Seme - © Pixabay

Seme predstavlja polaznu osnovu za kvalitetnu hranu, kako ljudi, tako i životinja. Od njegovog kvaliteta, takođe, zavisi i kvalitet sirovine za prerađivačku industriju.  Ono što je svakako prilog tome, jesu prednosti upotrebe deklarisanog semena.
 
Na prvom mestu se može istaći:
  • Inovativnost i oplemenjivanje,
  • Stalno povećanje zastupljenosti visokoprinosnih i kvalitetnih sorti na trzištu;
  • Neprekidno snabdevanje tržišta određenim kategorijama semena vrhunskog kvaliteta;
  • Ne manje važni su i direktni efekti u proizvodnji
  • Kvalitetniji semenski materijal za poljoprivredne proizvođače kao preduslov za postizanje viših prinosa i profita. Pojedina istraživanja pokazuju da ovo povećanje može biti i 5-30%;
  • Sprečavanje širenja korovskih biljaka putem semena, te umanjenje broja tretmana herbicidima, uz smanjenje troškova;
  • Sprečavanje širenja bolesti koje se prenose putem semena;
  • Veća zaštita korisnika semena i životne sredine kroz kontrolisan tretman u profesionalnim doradnim centrima
 
Autor:  Dipl. inž. Ejupović Smail 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.