Kako utvrditi količinu sena

Kako utvrditi količinu sena

Ukoliko je potrebno izračunati koliličinu sena za prihranu životinja ili pri prodaji i kupovini, možete primeniti jednostavnu  kalkulaciju.

Seno - © Pixabay

Pri prodaji i kupovini sena, kao i pri utvđivanju obezbeđenosti potreba za senom, neophodno je da se utvrdi njegova količina. Najpouzdanije je da se seno koje se u trenutku prevoženja nalazi na prikolici, izmeri na kolskoj vagi. Ukoliko je iz nekog razloga neizvodljivo, količina sena može da se proceni na osnovu njegove zapremine.

Pravilno košenje lucerke osnova za visok prinos

Utvrđivanje zapremine sena u stovarištima i kamarama vrši se na osnovu odgovarajućh matematičkih formula. S obzirom na to da se na osnovu tih formula izračuna zapremina stoga ili kamare, količina sena se utvđuje množenjem utvrđene zapremine mase jednog kubnog metra sena:

Količina sena (kg)=zapremina sena(m3)x masa sena u 1m3 (kg u m3)

Masa sena u jednom kubnom metru za trave

 

  • Masa 1m3 sena posle pakovanja od 3-5 dana iznosi 50-58 kg 
  • Masa 1m3 sena posle pakovanja od 30 dana iznosi 60-68 kg
  • Masa 1m3 sena posle pakovanja od 90 dana znosi 65-74 kg 

Masa sena u jednom kubnom metru za leguminoze

  • Masa 1m3 sena posle pakovanja od 3- dana iznosi 57-66 kg 
  • Masa 1m3 sena posle pakvanja od 30 dana iznosi 70-77 kg 
  • Masa 1m3 sena posle pakovanja od 90 dana iznosi 75-83 kg 

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Dragan Jakovljević PSSS Jagodina

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.