Kako se gaji uljana tikva golica?

Kako se gaji uljana tikva golica?

Mnogima je nepoznato ali uljana tikva golica se uglavnom gaji zbog svog semena, koje je bogato uljem i mesnatog dela ploda. Ova tikva ima brojne kvalitete i njena upotreba može biti višestruka. Seme se najčešće koristi za proizvodnju ulja.

Plod u svežem stanju se upotrebljava za ishranu stoke, a u kombinaciji sa kukuruzom može da se napravi silaža. Takođe, ova tikva može da se zaorava u cilju poboljšanja kvaliteta zemljišta. Zato je korisno da je imate na svom imanju.

Uljana tikva golica - © Pixabay

Seme uljane tikve golice nije obloženo čvrstom ljuskom, otuda i naziv za ovu formu tikve. Uljana tikva-golica je pogodnija sirovina za dobijanje ulja od one sa ljuskom. U semenu se pored ulja nalaze minerali i vitamini od kojih je najzastupljeniji vitamin E.

Ulje se iz semena dobija postupkom hladnog ceđenja pomoću presa. Ulje se koristi u ishrani kao ulje za salate i u farmaceutskoj industriji. U procesu proizvodnje hladno ceđenog ulja iz ove uljarice nastaje jedinstveno brašno od semena tikve golice koje ima više proteina nego teleće meso.

Uslovi za gajenje tikve golice

Za gajenje uljane tikve se biraju strukturna i plodna zemljišta. Ona slabo uspeva na teškim, hladnim, podvodnim i kiselim zemljištima. Na istoj parceli se može gajiti tek posle 4 godine.

Uljana tikva ima vrlo razvijen korenov sistem pa zahteva da zemljište u zoni korena bude rastresito. Jesenje oranje treba obaviti na dubinu od 35 cm. Predsetvena priprema zemljišta se obavlja u nekoliko navrata do momenta setve da bi zemljište bilo kvalitetno pripremljeno za polaganje semena.

Setva se obavlja krajem aprila početkom maja, kada se temperatura zemljišta ustali iznad 12 stepeni. Tikva se obično seje iz rasada (na manjim površinama ili za popunjavanje praznih mesta), ručno motikom (sa naklijalim semenom) i pneumatskim sejalicama.

Setva pneumatskim sejalicama se obavlja na međuredni razmak od 140 cm red od reda i razmak u redu od 60 do 70 cm. Poželjan sklop u berbi je oko 10.000 biljaka po ha. Do konačnog sklopa se dolazi proređivanjem biljaka u fazi 3 do 4 lista. Za setvu se koristi sortno deklarisano seme visokog procenta klijavosti i energije klijanja. Setva se obavlja plitko na dubinu od 3 do 5 cm a na peskovitim zemljištima na dubinu od 4 do 6 cm.


Uljana tikva golica - © Branislav Panić

Kao svojevrstan prelaz između međuuseva i čistog useva na svakih 5-6 m, duž cele parcele, preporučuje se usejavanje 1-2 reda kukuruza. Ovi redovi kukuruza obezbeđuju specifičnu mikroklimu za tikvu, a istovremeno služe i kao vetrozaštitni pojas. Nije zanemarljiv ni prinos kukuruza sa ovih redova jer će biljke, zahvaljujući velikom prostoru, razvijati krupne klipove.

Zaštita uljane tikve golice

Nega useva uljane tikve golice sastoji se od međuredne obrade, a po potrebi i okopavanja, sve dok loze ne prekriju zemlju. Postoje herbicidi koji mogu da se koriste za zaštitu uljane tikve golice od korova, ali se hemijska zaštita od korova ne uklapa u koncept proizvodnje, bez upotrebe hemikalija.


S obzirom na veliku lisnu masu uljana tikva golica u drugom delu vegetacije uspešno potiskuje većinu korova. Imajući u vidu da se uljana tikva u principu ne tretira nikakvim pesticidima, time su zadovoljeni principi organske proizvodnje i bez ostataka hemikalija.

Računa se da se od 2 kg vlažnog semena dobija 1 kg suvog semena, osušenog do vazdušno suvog stanja, tj. na 7-8 % vlažnosti.


Profitabilnost gajenja tikve golice

Uljana tikva-golica karakteriše se relativno malim prinosom semena i ulja po jedinici površine, ali je njeno gajenje profitabilno zbog visoke cene nerafinisanog tikvinog ulja. Dakle, manji prinos ulja je adekvatno kompenziran višom cenom tikvinog ulja u poređenju sa ostalim nerafinisanim uljima.

Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica