Hibridi kukuruza idealni za proizvodnju u stresnim uslovima

Hibridi kukuruza idealni za proizvodnju u stresnim uslovima

Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji.

Hibrid kukuruza DKC5830 - © Dekalb

HD oznaka se daje hibridu na osnovu rezultata istraživanja oplemenjivačkih stanica, kao i rezultata tehničkih ogleda. Ukoliko hibrid narednih godina u ogledima pokazuje niže performanse, najčešće zbog uvođenja novih hibrida, isti može izgubiti HD oznaku.

DEKALB HD hibridi su najprinosniji hibridi iz portfolija, a pritom su tolerantni na stresne uslove u proizvodnji kukuruza.

Pored visokog prinosa, HD oznaka se dobija na osnovu tri ključna indikatora koji čine ove hibride boljim od ostatka DEKALB portfolija:

1. Snažan koren i snažno stablo

  • Jak i moćan korenov sistem osigurava stabilnost biljke, dopremanje vode i hranljivih materija tokom celog perioda vegetacije.
  • Tanja i manja, ali snažna i fleksibilna stabljika pruža DEKALB hibridima bolje performanse u odnosu na druge hibride. Žetva je lakša, gustina useva je veća i mogućnost poleganja i loma stabljike je manja. Samo dobar korenov sistem i stablo može da obezbedi jaku stabilnost zasada, dobro dopremanje vode i hranljivih materija tokom celog perioda vegetacije, a to na kraju znači – bolji prinos.
Jak i moćan korenov sistem - © Dekalb

2. Aktivnost fotosinteze

Fotosinteza je hemijski proces u kome neorganske supstance postaju organska jedinjenja pod uticajem sunca, hranljivih sastojaka i CO2. DEKALB HD hibridi imaju bolju aktivnost fotosinteze zbog:

  • Položaja listova – Najpovoljniji položaj listova tokom dana je uspravni ili erektivni položaj. U toj poziciji sunčeva svetlost pada na listove pod uglom od 90 stepeni i većina listova će upiti maksimalnu količinu sunčeve energije tokom dana. Maksimalna aktivnost fotosinteze znači maksimalnu asimilaciju, a to znači maksimalni prinos.
  • Gustine useva – Ukoliko je gustina useva optimalna (DEKALB genetika preferira veći broj biljaka po hektaru – iznad 70 000 biljaka/ha), listovi će biti uspravni i aktivnost fotosinteze u lišću će biti veća. Manja gustina useva će dati horizontalno položene listove i konačno niži prinos.
  • LAI indeks – Količina apsorbovane sunčeve energije zavisi od površine lista, što direktno utiče na intenzitet fotosinteze (PI) i količinu asimilovanih supstanci. Optimalni LAI indeks za kukuruz iznosi 6 (to znači da za svaki ha zemljišta ima 6 ha lisnate površine).
Aktivnost fotosinteze - © Dekalb

3. Sinhronizacija cvetanja

Sinhronizacija cvetanja je od suštinskog značaja za maksimalni prinos kukuruza.

Jedna od najvažnijih sekundarnih osobina kod sinhronizacije cvetanja kukuruza u nepovoljnim uslovima je ASI indeks (interval cvetanja svile). Poznato je da je polen veoma osetljiv na visoke temperature, stoga je veoma važno za dobru sinhronizaciju cvetanja da je svila spremna kada metlica počinje oprašivanje. Dobra sinhronizacija cvetanja je znak dobre tolerancije na sušu kod hibrida kukuruza.

Bolja sinhronizacija cvetanja kod DEKALB hibrida obezbeđuje više zrna na klipu – na kraju – viši prinos = srećnije poljoprivredne proizvođače.

U 2018. prodajnoj sezoni u ponudi je 5 HD hibrida:

  • FAO200 DKC3623 
  • FAO300 DKC4717 
  • FAO400 DKC4943
  • FAO400 DKC5031 
  • FAO500 DKC5830 
Sponzorisan članak
Monsanto Serbia.d.o.o Novi Sad
Kontakt: info.rs@monsanto.com
Potražite DKC prodajnog predstavnika

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.