Direkcija za robne rezerve kupuje merkantilnu pšenicu

Direkcija za robne rezerve kupuje merkantilnu pšenicu

Republička Direkcija za robne rezerve kupovaće do 28.144 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda domaćeg porekla.

Cena merkantilne pšenice je 18,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije za robne rezerve, a rok za plaćanje je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od:

1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,

2. zemljoradničkih zadruga i

3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica