Sami odredite jačinu rakije – savet stručnjaka

Sami odredite jačinu rakije – savet stručnjaka

Rakija koja je odstojala prethodnih nekoliko meseci sada se može pripremiti za upotrebu. Ovo piće može biti različite jačine, što se odnosi na količinu alkohola u njemu. Ipak, znajte da procenat alkohola u rakiji možete prilagoditi svom ukusu. Pogledajte kako.

Ukoliko želite da utvrdite jačinu rakije, treba da znate da postoje različiti merači, odnosno alkoholmetri. Naš stručni sagovornik, Vladimir Milutinović, ispričao nam je kako se oni koriste i koja pomoćna sredstva možemo upotrebiti prilikom razblaživanja rakije.

Rakija posle pečenja i stajanja često smanji količinu alkohola u rastvoru, zato bi trebalo vršiti proveru. Alkoholmetri su uređaji koji potapanjem u rakiju mogu tačno pokazati kolika je količina alkohola u piću, odnosno, koliko gradi ima rakija. “

Vruća rakija – kuva se i pije u mesecima sa slovom R!

„S druge strane, ukoliko niste zadovoljni jačinom rakije, odnosno smatrate da je prejaka, možete je razblažiti, tj. smanjiti procenat alkohola u njoj.“

 

Pribor za rakiju - ©Agromedia 

Kako razblažiti rakiju

Razblaživanje se vrši tako što se destilovana voda pomeša sa postojećom rakijom. Mešanje te dve tečnosti vrši se po tačno određenom principu, a tom prilikom, kako bi se tačno odredilo koji procenat alkohola treba da sadrži, mogu se koristiti tabele u kojima su date preporučene vrednosti jačine voćnih rakija.“

Merači za merenje alkohola mogu biti klasični ili specijalizovani. Klasični se koriste tako što se jednostavno postave u rakiju. Za takav postupak merenja možemo koristiti bilo kakav sud, kao i profesionalne, specijalizovane menzure. U njih se sipa određena količina pića, a onda se veoma lako vrši merenje. Takvi, orijentacioni gradovi, odnosno merači alkohola, pokazuju na skali koliko stepeni, odnosno gradi, ima rakija


 

Vladimir Milutinović - ©Agromedia 


„Međutim, postoje i specijalizovani alkoholmetri koji se koriste za preciznije merenje. Oni sadrže i termometar koji pokazuje temperaturu alkohola. Na različitoj temperaturi rastvor se različito ponaša, pa pokazuje različit procenat alkohola. Zato su termometri na ovakvim meračima veoma važni.“


Rakija po vašem ukusu

„Uz takav proizvod može se kupiti i redukciona tabela, uz pomoć koje ćete znati kakvo je stvarno stanje vaše rakije. Tada ćete lako moći i da razblažite rakiju do procenta alkohola koji vama najviše odgovara. Takva rakija bi zatim trebalo da se pretoči u staklene posude ili drvenu burad. Naravno, možete je i flaširati.“

Pribor za rakiju - ©Agromedia „Prilikom flaširanja, rakija se u flašama i balonima može zatvarati klasičnim čepovima koji dihtuju u potpunosti i hermetički zatvaraju. Naravno, možete koristiti i bolju varijantu, a to su plutani čepovi koji nam omogućavaju protok gasova iz balona. Uz pomoć njih piće će moći da ‘diše’. Postoje različiti tipovi takvih zatvarača. Veliki se koriste za balone od nekoliko desetina litara, a postoje i mali, plastični, koji služe za zatvaranje litarskih flaša
.“

Međutim, procenat alkohola u rakiji nije jedino na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom proizvodnje ovog popularnog, tradicionalnog, alkoholnog pića. I zato pročitajte o tome koliko gradi bi trebalo da ima koja rakija i kako dobiti kvalitetnu rakiju.

Sagovornik:
dipl. inž. Vladimir Milutinović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica