Saveti za adekvatnu berbu i čuvanje rotkvice

Saveti za adekvatnu berbu i čuvanje rotkvice

Da li ste znali da rotkvicu nakon berbe možete sačuvati čak 28 dana. Koje uslove treba ispuniti kako rotkvice ne bi propale saznajte u daljem tekstu.

Rotkvica - © Pixabay

Rotkvica se zbog kratke vegetacije gaji rano u proleće, jesen i zimu i to u zaštićenom prostoru. Često se gaji kao međukultura i to između redova luka i salate. Rotkvica se ubira postepeno kada koren dostigne dužinu za datu sortu. Plod se vadi iz zemlje, odseca se pravi koren a rotkvica se vezuje u vezice od 5-10 komada. Visoka temperatura uz nedostatak vode pogoršava kvalitet korena.

Plod je sočan i kvalitetan jedino u uslovima stalne optimalne vlažnosti zemljišta. Rotkvica u vezici mora da ima svežu lisnu masu, da je bez poraslica, da nije žuta ili da nema gubitka boje, da nije obolela i da je bez prisustva insekata. Optimalna temperatura za čuvanje rotkvice je 0C.

Naglo hlađenje je potrebno radi punog potencijala čuvanja kod rotkvice u vezici i kod one bez lisne mase na sebi. Rotkvica se često pokriva ledom u cilju očuvanja temperature i obezbeđenja vlažnosti koja utiče na izražajnu i odsečnu teksturu korena. U okviru ovih uslova, rotkvica može da očuva prihvatljiv kvalitet za 7-14 dana sa lisnom masom na sebi i 21-28 dana ako je lisna masa uklonjena. Relativna vlažnost vazduha za čuvanje rotkvice treba da je u granicama od 95-100%.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. Inž. Milosavljević Zoran PSSS 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica